Ulike bankprodukter

Bankprodukter – hva betyr egentlig de ulike begrepene bankene benytter når de tilbyr deg produktene sine? Det finnes et hav av ulike bankprodukter. Man vet som regel hva man ønsker å oppnå i den situasjonen du er i, men hva søker du om?

Her har vi laget en oversikt for deg over de mest vanlige produktene bankene i Norge tilbyr og forsøkt å forklare begrepene, så vet du hva du skal søke om.

Rammekreditt

En rammekreditt er en innvilget låneramme. Banken kan innvilge en rammekreditt til deg innenfor 60 % av verdien på din bolig. Du må selvsagt ha betjeningsevne og vurderingene banken må hensynta på plass, for å få innvilget en rammekreditt. Da har du en fleksibilitet som innebærer at du selv kan overføre penger fra den gitte rammen til din konto selv, du kan velge å betale tilbake avdrag eller bare renter innenfor den gitte rammen du har fått innvilget.

Du vil da ha en fleksibel økonomi og kan styre økonomien i større grad selv, etter behovet. Rammekreditten kan også være en fin bufferkonto ved uforutsette hendelser.

Huslån - Gjeldsmegleren Norge kan hjelpe deg
Huslån – Gjeldsmegleren Norge kan hjelpe deg

Mellomfinansieringslån

Når man skal bytte bolig, trenger man ofte en mellomfinansiering. Dersom du skal kjøpe ny bolig før du har mottatt oppgjøret for den du skal selge, kan banken innvilge et mellomfinansieringslån for å muliggjøre dette. Egenkapitalen din vil dermed ligge bundet i den gamle boligen, og banken kan finansiere dette for deg i en periode inntil du har solgt og fått oppgjøret for den gamle boligen: Altså fått frigjort den kapitalen du har i den boligen du skal selge.

Sett rett verdi på eiendommen
Med et mellomsfinansieringslån har du mulighet til å kjøpe nytt hus før du har fått betalingen for det du har solgt.

Bakdeler med mellomfinansieringslån

Et mellomfinansieringslån er som regel avdragsfritt inntil oppgjøret for det er tatt og det gjøres opp i den forbindelse.

Du kommer til å ha utgifter på 2 boliger inntil oppgjøret er mottatt på den boligen du skal selge. Det løper renter på mellomfinansieringslånet ditt, og du vil samtidig ha renter på det gamle boliglånet i en periode. Dette kan være risikabelt dersom boligen ikke vil bli solgt, dersom boligmarkedet faller markant i den aktuelle perioden, eller at det tar langt lengre tid enn forventet. Det er derfor lurt å vurdere om du kan klare økte utgifter i denne perioden og hensynta alle eventuelle negative faktorer i forbindelse med kjøp, salg og mellomfinansiering.

Eksempel på mellomfinansieringslån

* Antatt salgssum: kr 3 000 000,–

* Kostnader (megleromkostninger) ved salg av boligen: kr 70 000,–

* Lån på bolig du skal selge: kr 1 000 000,–

* Bundet egenkapital vil da være kr: 1 930 000,–

Du trenger altså et mellomfinansieringslån på kr 1 930 000 for å få kjøpt ny bolig før du selger den gamle.

Lite trehus under håndflatene til en mann
Mellomfinansieringslån – inntil du får frigjort kapitalen fra huset som selges.

Kredittkort

Et kredittkort er et betalingskort hvor banken låner ut penger til kredittkortholderen. Dette betyr at du kan kjøpe varer og tjenester uten å ha penger når kjøpet gjennomføres.

Normalt gjøres faktura for benyttet kreditt opp en gang per måned. Det er vanlig at du får 30–45 dagers rentefri kreditt, men etter dette vil det påløpe en fastsatt renteprosent på benyttet kreditt. Det lønner seg å betale tilbake hele den opptrukne kreditten ved forfall. Det er som regel er meget høye renter på kredittkortlån dersom du for eksempel kun betaler tilbake minstebeløp av det du har benyttet til forfall.

Dersom du har problemer med kreditt og kredittkortgjeld kan det være vi i Gjeldsmegleren Norge kan hjelpe deg. Noe av det vi kan gjøre for deg er å hjelpe deg med å med å samle den dyre kredittkortgjelden og dyre forbrukslån i et mye mer gunstig lån med sikkerhet i bolig eller med kausjonist. Ikke nøl med å kontakte oss, så skal vi se hva vi kan gjøre for deg.

Finansieringsbevis

Skal du ut å kjøpe deg bolig, er det lurt å få innvilget et finansieringsbevis hos banken din. Et finansieringsbevis er et tilsagn om at du har innvilget et lån til kjøp av bolig, dersom forutsetningene lagt til grunn oppfylles.

Skal du for eksempel legge inn et bud på en bolig, vil eiendomsmegleren sjekke om du har finansiering i orden og ber da om finansieringsbevis.

Nedbetalingskreditt

Dette er et lån som nedbetales innen en gitt periode. Dette er et lån som utbetales i en sum og som da skal tilbakebetales i avtalte terminer i en definert periode.

Forbrukskreditt

Forbrukskreditt er et forbrukslån som gis uten sikkerhet. Du kan benytte dette til hva du ønsker selv, det er ingen sikkerhet for lånet, men forbrukslån har som regel meget høye renter og kort løpetid. Du bør derfor være veldig nøye på om behovet for å ta opp et slikt lån er tilstede og se nøye på betingelsene og rentene.

Seniorlån, pensjonistlån, kapitalfrigjøringskreditt

Man kaller stort sett kapitalfrigjøringskreditt for “pensjonistlån” eller “seniorlån”. Et seniorlån er et boliglån for de over 60 år og som har god kapital i egen bolig. Du kan da belåne boligen din (vanligvis opp til 60 % av verdien) og få utbetalt lånet i en engangsutbetaling eller avtale å få utbetalt månedlige terminer.

Du betaler ikke avdrag eller renter så lenge du bor i boligen, rentene legges til lånet hver måned og gjøres opp ved fraflytting eller avslutting av låneavtalen.

Kapitalfrigjøringskreditt – boliglån for de over 60 år

Valutalån

Et valutalån betjenes med renter og avdrag i den valutaen lånet er tatt opp i, også med den renten det er på den valutaen du har tatt opp lånet i.

Du har mulighet til å sikre verdier i den utenlandske valutaen. Mange som eier bolig i for eksempel Frankrike eller Spania, eller som har inntekten sin i utenlandsk valuta kan ha interesse for et valutalån. Dersom du skal vurdere valutalån, må du sette deg godt inn i hva det innebærer og hva risikoen vil være.

Byggelån

Byggelån er en kreditt som vil benyttes i en byggeperiode av et hus. Byggelånet vil brukes til å betale alle utgifter forbundet med byggingen. Banken vil kontrollere regningene og belaster byggelånet ditt ved betaling i byggeperioden. Pantet for et byggelån beregnes ut i fra en forhåndstakst godkjent av banken.

Når boligen er ferdig, det foreligger en ferdigattest og en ny reell takst på boligen, vil lånet konverteres til et vanlig boliglån.

Det er mye dokumentasjon som må fremlegges for at banken skal vurdere et byggelån. Man må ha en oversikt over totale byggekostnader og en spesifisert fremdriftsplan.

Grønne boliglån:

Et grønt boliglån tilbys av noen banker. Dette er et lån som kan gis ved at det fremlegges dokumentasjon på at boligen/bygget er miljøeffektivt og energibesparende. Det kreves dokumentasjon som for eksempel en energiattest. Du kan oppnå en noe lavere rente på boliglånet ved å få innvilget et grønt boliglån.