HVA ER ET TVANGSSALG AV EIENDOM?

Et tvangssalg av eiendom er et salg hvor tingretten står for salget ved hjelp av medhjelper. Medhjelperen er en advokat eller en eiendomsmegler.
Det kan være ulike årsaker til at en eiendom kreves tvangssolgt, som for eksempel:

● Manglende betaling av felleskostnader
● Manglende betaling av gjeld / regninger

Man kan komme i økonomisk uføre av mange ulike årsaker, men man kan også komme seg på økonomisk fote igjen. Her har vi laget en oversikt over hva som kan være løsninger.
Har du fått en tvangssalgsbegjæring, bør du kontakte oss snarest, så hjelper vi deg gjennom hele prosessen.

HVA KAN GJØRES FOR Å STOPPE TVANGSSALG?

Refinansiering ved tvangssalg, en finansiell løsning!
Når prosessen har kommet så langt som at det er begjært et tvangssalg, er det vanskelig å forhandle med inkassobyråene og kreditorene – men det er mulig. Da må vi først få innvilget en finansiering, slik at vi er i en forhandlingsposisjon med inkassobyråer og kreditorer og har noe å kunne tilby dem. Samtidig forsøker vi å få frafall på noe renter og omkostninger. Det er altså mulig, å få noe frafall på totale krav, men da oftest i kombinasjon med en finansiell løsning, en refinansiering.

Gjeldsforhandling er som sagt vanskelig å få til når det først er en tvangssalgsbegjæring som foreligger. Klarer man å vise til en reell plan for nedbetaling, og et budsjett for betjening av gjelden og andre løpende utgifter, kan det likevel være mulig. Som regel hjelper dette i kombinasjon med at man har noe penger å tilby kreditor. Det kan være en engangsinnbetaling, for eksempel om du har noe du kan selge for å fremskaffe penger, om du får noe privatlån du kan klare å betjene eller tilbud om et pantelån.

Delinbetaling med ny nedbetalingsavtale kan være mulig dersom du kan løse inn deler av skyldig totale krav. Har du mange ulike kreditorer og krav, vil dette i de fleste tilfeller være å anse som å utsette problemet. Har du derimot få krav, kan det være mulig å betjene med en ny nedbetalingsavtale.

Dersom du selger boligen frivillig og innfrir kravene, kommer du som regel bedre ut enn om boligen selges med tvang. Dette fordi det stort sett alltid oppnås bedre pris for boligen ved å selge frivillig. Da må du be kreditorene om utsettelse av tvangssalget, så er det opp til tingretten å godkjenne en utsettelse.

VI HJELPER DEG – TA KONTAKT FOR EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE VURDERING AV DIN SITUASJON

Det er gratis å bruke oss, vi hjelper deg til en bedre økonomisk hverdag.