Euro i vaskemaskin - Hva er hvitvasking av penger og KYC - Gjeldsmegleren

Anti-hvitvasking og kundeerklæring

Hvorfor stiller bankene så mange spørsmål? Bankene har en undersøkelsesplikt overfor samfunnet, da det kan få alvorlige konsekvenser for både Norges økonomi og internasjonal økonomi dersom hvitvasking ikke stanses. Det er også en rekke andre bransjer som omfattes av loven om hvitvasking og terrorfinansiering. 

LES MER >

Seniorlån - veletablert, eldre, smilende par foran datamaskin i sin lysmalte stue

Ulike bankprodukter

Bankprodukter – hva betyr egentlig de ulike begrepene bankene benytter når de tilbyr deg produktene sine? Det finnes et hav av ulike bankprodukter. Man vet som regel hva man ønsker å oppnå i den situasjonen du er i, men hva søker du om?

LES MER >