Smart sparing i fond eller aksjer

Smart sparing – hvordan få god avkastning på sparepengene?

Det lurt å ha noen penger på en bufferkonto til uforutsette utgifter. Her kan et rentefond være en løsning, siden man både får god rente og har mulighet til å ta ut pengene når man selv måtte ønske. En ordinær sparekonto gir deg trygghet, men vanligvis lav avkastning. Dersom du ønsker en lenger sparehorisont, er aksjefond et av de beste alternativene. 

Kvinner tar mindre sjanser økonomisk enn menn
Kvinner tar mindre sjanser økonomisk enn menn

Hvorfor tar kvinner mindre økonomisk risiko?

Kvinner vil ikke vil ta like mye risiko med pengene sine som menn. 48 prosent av mennene svarte i en spørreundersøkelse at de vil ta noe risiko, mens bare 31 prosent av kvinnene svarte det samme. Hva er årsaken til denne store forskjellen når de fleste er klar over at de taper kjøpekraft ved å la pengene stå på sparekonto, men velger likevel å ikke gjøre noe med det?

Kvinner bruker gjerne mer penger på barn, ferie og ting her og nå, og utsetter derfor sparingen. Dette er i seg selv en risiko og kan fort bli et økonomisk problem når uforutsette utgifter oppstår. Kvinner synes å ta en ubevisst risiko ved å ikke spare langsiktig, noe som er veldig dumt ved for eksempel samlivsbrudd.

Kvinner sparer mer i aksjer og fond enn før
Kvinner sparer mer i aksjer og fond enn før

Sparekonto, fond eller aksjer?

Fokuset bør uansett være å sørge for at du får bedre avkastning enn inflasjonen, slik at du ikke taper kjøpekraft. Sparing i bank gir trygg plassering av pengene, men rentene man får er vanligvis så lave at de spises opp av inflasjon og prisstigning.

Blant kunder i Norges største bank, DNB, sparer kvinner i større grad på sparekonto enn menn. 54 prosent kvinner sparer på sparekonto, mens 46 prosent av mennene gjør det. Det betyr ikke at de kun sparer på sparekonto, det kan hende det er flere som også sparer i fond og aksjer i tillegg.

Sparing på sparegris gir ingen renter
Sparing på sparegris gir ingen renter

79 prosent av de privateide verdiene på Oslo børs er imidlertid fra menn per 2020, viser tall fra Menon Economics. Kvinner har riktignok blitt flinkere til å spare i aksjefond og enkeltaksjer de siste årene. 

Er du ansatt i privat bedrift, så sparer arbeidsgiver pensjon til deg i aksjefond. Dette bør sett deg inn i, for enkle grep kan gi deg opptil 30 % mer avkastning. 

Les mer om sparing på finansportalen.