SIFO-utgifter og boliglån

HVA ER SIFO-UTGIFTER OG HVORDAN BENYTTES SIFO I BEREGNINGER NÅR VI SØKER OM BOLIGLÅN?

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er en viktig kunnskapsprodusent på forbrukerområdet. Instituttet er et ikke-kommersielt tverrvitenskapelig forskningsinstitutt ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet.

SIFO kort fortalt:

SIFO er et referansebudsjett. Det skal vise snittet av alminnelige forbruksutgifter for ulike typer husholdninger. Det kan benyttes for å vise oss kostnadene ved å opprettholde et akseptabelt forbruk i husholdninger av ulik størrelse og med ulike alders- og kjønnssammensetningen.

SIFOs forskning ser i dag på fire ulike hovedområder, som mat og klær, digitalt hverdagsforbruk, bærekraftig forbruk, og markedsbasert velferd. SIFOs forskning finansieres delvis gjennom statsbudsjettet, og delvis gjennom prosjekter fra Norges forskningsråd og EU.

Smilende kvinne sparer penger på å handle smart

Budsjettkalkulator

Her finner du budsjettkalkulator over ulike forbruksutgifter.

Det er selvsagt individuelt hvor mye man bruker i måneden på SIFOs hovedområder, men de aller fleste husholdninger i Norge sprenger SIFOs referansebudsjett hver måned.

Huslån - Gjeldsmegleren Norge kan hjelpe deg

Hva har SIFOs referansebudsjett med banklånet å gjøre?

Hvor mye kan du få i lån fra banken? Budsjettet fra SIFO er med på å avgjøre dette. Bankene vil vurdere dine lånemuligheter ut fra et nøkternt forbruk (SIFO-utgiftene for din husholdning). Bankene tar også høyde for en renteøkning på fire–fem prosentpoeng.

Normalforbruk for en familie

I følge forbruksforskningsinstituttet SIFOs referansebudsjett, vil en familie med to voksne (i alderen 31-50 år) og et barn på ett år ha en månedlig utgift til mat og drikke på 8 020 kroner. Klær og sko vil i henhold til budsjettet ligge på 2 350 kroner månedlig.

Dersom vi tar med alt det andre som mediebruk, barnehage, SFO-utgifter, reise, fritidsaktiviteter, personlig pleie, andre dagligvarer og én bil i husholdningen, vil den totale kostnaden være på ca. 26 700 kroner månedlig.

Handlekurv med stadig dyrere forbruksvarer omgitt av kvitteringer

Bruker du mer penger enn referansebudsjettet fra SIFO estimerer?

Dette betyr at SIFOs referansebudsjett bare er et snilt verktøy. De aller fleste husholdninger bruker langt mer enn hva SIFO-utgiftene tilsier. Når du skal søke banken din om lån, bør du for egen del sette opp et mer korrekt budsjett for deg og din husholdning.

Gjeldsmegleren Norge hjelper deg å få oversikten over gjeld og lån:

Få hjelp til å ta kontroll over økonomien – kontakt oss for et gratis telefonmøte i skjemaet under, eller ring 90779389. Les om våre tjenester her.

Kontaktskjema