Samboeravtale, hvorfor er det viktig?

Når alt er fryd og man skal flytte sammen med noen, tenker man sjelden på å skrive en samboeravtale. Selv om det for øyeblikket føles som om dere kommer til å være bestevenner for alltid, bør det faktisk skrives en samboeravtale med en gang dere flytter sammen

Mye kan forandre seg, og det raskt, etterhvert som man begynner å bli ordentlig kjent med den andre og dens hemmelige forbrukslån osv. Man tenker ofte ikke på å skrive samboeravtale før irritasjonen er der eller man vurderer å flytte fra hverandre, men da er det ofte for sent. Rådet for deg som skal bli samboer, er derfor å skrive denne avtalen med en gang, og gjerne før dere flytter inn sammen. Det er greit å ha en viss oversikt over økonomien til den man skal dele husholdning med i fremtiden.

Smilende par som kanskje nettopp har blitt samboere - Gjeldsmegleren
I starten av samboerskapet er samboeren selvfølgelig fantastisk å bo med!

Trenger jeg samboeravtale ved adskilt økonomi?

Dersom dere har helt adskilt økonomi, ikke har barn sammen eller eier noe som helst annet sammen, er ikke samboeravtale like viktig å skrive. Når det imidlertid skjer endringer av betydning eller dere tenker å kjøpe bolig sammen, er det svært lurt skrive en samboeravtale. Dersom en av dere eier eiendom og den andre flytter inn i den, vil begge bidra til å betale for oppussing, løpende utgifter til vedlikehold av eiendommen og nedbetaling av lån, for eksempel. Dette vil kunne forårsake en skjevhet i økonomien om dere skulle flytte fra hverandre.

Dersom dere skal kjøpe bolig sammen bør dere ha svar på følgende spørsmål: Hvem går inn med hvor mye i egenkapital, og hvordan skal dere fordele dette sammen med verdiøkning eller verditap ved et brudd? 

Samboere som begynner å oppdage hverandres positive og negative trekk - GJeldsmegleren
Etterhvert oppdager man gjerne ting ved samboeren som ikke er SÅ fantastiske som man tenkte i starten.

Hovedmålene for en samboeravtale

Kvinnelig par som flytter fra hverandre - Gjeldsmegleren
Det er lurt å klarlegge hvem som eier hva som eier hva før dere blir samboere. Et brudd er ofte vanskelig uansett og da er det greit å ha klare retningslinjer.

1) Hvem har eierskap til eiendeler? Og hvordan skal de fordeles ved endringer i samboerskapet?

Med en samboeravtale sikrer dere hva som skal skje dersom samboerskapet ryker og dere skal flytte hvert til deres.

Det som er essensielt å få med i en samboeravtale, er hvem som eier hva, og hvem som skal ha med seg hva ut igjen av samboerforholdet dersom man splitter lag. Dette kan være eiendom som hytter, boliger, ferieboliger, utleieleiligheter, kunst og andre dyre og verdifulle gjenstander. Skriv tydelig ned hvem som er eier av de ulike eiendelene dere tar med inn i samboerskapet, eller regn eventuelt ut eierbrøker på de ulike tingene. Det er viktig å skrive i klartekst hvem som tok med seg hva inn i samboerforholdet. Andre ting som bør med er eventuelle investeringer som gjøres mens dere er samboere, hva som skjer om en av dere mottar arv eller vinner store gevinster under samboerforholdet.

Hus, fritidsbolig og hytte bør omtales i samboeravtalen ved inngåelse - Gjeldsmegleren
Hus, fritidsbolig og hytte bør omtales i samboeravtalen ved inngåelse.

Dessuten må man bestemme seg for hvordan gjenstander og verdier som opparbeides under samboerskapet skal fordeles ved dets eventuelle slutt.

2) Hvordan skal dere fordele løpende utgifter?

Misfornøyd samboerpar som tenker på å flytte fra hverandre? Gjeldsmegleren
Har dere en samboeravtale vil et eventuelt brudd foregå i hvert fall noe enklere.

Her snakker vi om utgifter til for eksempel strøm, felles husholdning, forsikring, vedlikehold eller fordeling av boliglånet, dersom den ene eier boligen fra før.

Dere bør skrive ned i avtalen hvordan dere skal fordele utgifter, slik at det ikke blir en tvist om hvem som betalte hva til samboerskapet ved brudd.

Det er vanlig at man enten deler likt eller at man fordeler etter inntekter. Dere bør opprette en felles regningskonto som dere betaler hver deres andel inn til. Denne kontoen går da til å dekke faste og løpende utgifter man har i et samboerforhold. I tillegg er det mange som velger å ha en felles matkonto, som går til innkjøp av husholdningens matvarer.

Fornøyd eldre samboerpar som har kontroll over økonomien - Gjeldsmegleren Norge
Fornøyd, eldre samboerpar som har kontroll over økonomien?

Bruk Gjeldsmegleren Norges gratis budsjett!

For å enkelt se hvilke faste, felles utgifter dere har i samboerskapet deres, kan dere laste ned Gjeldsmegleren Norge sitt gratis budsjett her eller fra Økonomitips-siden vår.

De vanligste felles utgifter er strøm, forsikring, tv og internett, mat, eventuelt kommunale avgifter og nedbetaling av boliglån eller husleie.

Opphør av samboerskapet

Huslån - Gjeldsmegleren Norge kan hjelpe deg

Dere må skrive ned hvordan fordelingen av eiendeler skal skje ved et samboerbrudd. Dere må presisere hvilke verdier som skal benyttes ved et brudd, for eksempel markedsverdi ved fordeling av eiendom, og takst ved fordeling av smykker, kunst og biler. Da kan man også bli enige om at takstmann/eiendomsmegler skal være en uavhengig part og at dere kan skaffe en takst hver og benytte snittverdien av disse.

Dersom dere eier eiendom sammen, bør dere også avtale at den ene parten kan ha forkjøpsrett, for eksempel til markedspris eller ved bruk av takst.

Forsikringer og testament

Skriv testament! Dersom det verste skjer og en av dere faller fra, er det viktig at den gjenlevende ikke blir stående helt på bar bakke. Du har som samboer ikke like gode rettigheter som du ville hatt som ektefelle. Les om arv og gjeld her.

Det kan også være lurt å se på forsikring, at man begunstiger den gjenlevende samboer en gitt sum, spesielt dersom man eier felles eiendom. Da kan dere tegne forsikring slik at gjenlevende samboer kan fortsette å bo i boligen, for eksempel. Dette bør dere forhøre dere om og rådføre dere med en forsikringsrådgiver vedrørende.

Kontaktskjema