REFINANSIERING

Dersom du REFINANSIERER i dag kan du innfri både mindre lån og utestående gjeld, og dermed sitte igjen med 1 enkelt lån å betjene. På denne måten slipper du å betale unødvendige månedlige gebyrer, samtidig som du sikrer deg enn større økonomisk forutsigbarhet og muligheten for en lavere rente kan gi store besparelser!

HAR DU BETALINGSANMERKNINGER, KAN VI LIKEVEL HJELPE DEG MED EN REFINANSIERING

Du kan få lån med betalingsanmerkning! Har du mulighet til å stille sikkerhet i eiendom, eventuelt mulighet for kausjonist, vil vi kunne hjelpe deg. Du vil da ha muligheten til å låne penger med formål om å refinansiere gjelden og dine inkassosaker, eller andre skyldnader til kreditorer. Du får muligheten til å starte med blanke ark og med kun 1 lån å forholde deg til.

På boliglånet ditt har du kanskje gode betingelser, dersom boliglånet ikke er misligholdt, kan vi samle resten av lånene med høye renter eller som er misligholdt i et 2.pri pantelån. Dette vil da kunne føre til at du får samlet dyr og misligholdt gjeld, får bedre betingelser på dette og du vil bli kredittverdig. Da uten at vi drar opp snittrenten på boliglånet ditt.

KAUSJONIST

En kausjonist er en person (som regel foreldre eller nær slektning) som gir en garanti til banken om at lånet vil bli betalt, dersom du selv ikke skulle klare det. Som regel i form av Realkausjon. Det betyr at banken får sikkerhet i kausjonistens bolig. Eventuelt tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig, dersom du eier bolig selv, men ikke har nok sikkerhet å tilby banken i egen bolig.

Gratis og uforpliktende gjennomgang av mulighetene dine. Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg.

Det er gratis å bruke oss, vi hjelper deg til en bedre økonomisk hverdag.