PERSONVERNERKLÆRING OG VILKÅR FOR GJELDSMEGLEREN NORGE AS

Denne personvernerklæringen gir en forklaring på hvordan Gjeldsmegleren Norge AS innhenter og behandler dine personopplysninger. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål angående vår personvernerklæring.

BEHANDLING AV DINE OPPLYSNINGER

Personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, og e-postadresse er informasjon som Gjeldsmegleren Norge vil behandle. Behandling inkluderer ulike aktiviteter som registrering, lagring, sletting, organisering og overføring av dine personopplysninger.

HVILKEN INFORMASJON INNHENTER VI, OG HVORDAN BRUKER VI DEN?

For å kunne oppfylle vårt formål som låneformidler vil Gjeldsmegleren Norge, gjennom telefonsamtaler, e-post eller via vår nettside, innhente opplysninger som: Navn, adresse, personnummer, telefonnummer, e-post, kreditt- og finansiell informasjon, familiesituasjon, ansettelsesforhold, boliginformasjon, fakturainformasjon og kontoinformasjon.

Opplysningene som Gjeldsmegleren Norge samler inn er avgjørende for at våre bankpartnere skal kunne tilby deg et eventuelt lån eller refinansiering. Ved å oppgi denne informasjonen blir det synlig for våre bankpartnere. Du finner en liste over våre bankpartnere på vår nettside under «våre samarbeidspartnere».

Gjeldsopplysningene er levert av Gjeldsregisteret AS. En oversikt over finansforetak som leverer gjeldsopplysninger til Gjeldsregisteret AS finner du på gjeldsregisteret.com

DELTAGELSE MED INFORMASJONEN DIN

Gjeldsmegleren Norge samarbeider med underleverandører for å få et helhetlig bilde av din situasjon, for eksempel kredittopplysningsforetak. Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittsjekk for å avdekke historisk inntekt og eventuelle betalingsanmerkninger før din søknad sendes til våre bankpartnere.

ANSVARLIGHET FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når dine personopplysninger deles med et selskap eller en offentlig myndighet som er ansvarlig for behandlingen, gjelder deres personvernerklæring.

Vi deler ikke informasjon med selskaper som ikke overholder gjeldende lovverk for beskyttelse av personopplysninger.

RETTEN TIL Å NEKTE

Du har rett til å uttrykke motstand mot behandlingen av dine personopplysninger som utføres på grunnlag av allmenn interesse eller berettiget interesse, inkludert profilering. Dersom du protesterer mot en slik behandling, vil vi avstå fra videre behandling av dine opplysninger, med mindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Dette gjelder også hvis behandlingen av dine personopplysninger har som formål å fastslå, håndheve eller forsvare rettskrav.

BEGRENSNING

Du har rett til at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger i følgende tilfeller:

  • Hvis du er uenig i nøyaktigheten av de personopplysningene vi behandler om deg, vil vi begrense behandlingen mens vi verifiserer korrektheten av opplysningene.
  • Hvis behandlingen av personopplysninger er ulovlig, og du motsier deg sletting av personopplysningene, kan du be om at behandlingen begrenses.
  • Hvis vi ikke lenger trenger dine personopplysninger for det opprinnelige formålet med behandlingen, men du trenger dem for å fastsette, kreve eller forsvare juridiske krav.
  • Hvis du har motsatt deg behandlingen av dine personopplysninger som vi utfører med berettiget interesse som juridisk grunnlag, har du rett til begrenset behandling mens vi vurderer om vår berettigede interesse veier tyngre enn personverninteressene dine.

Når behandlingen av dine personopplysninger er begrenset, kan vi kun behandle dem videre:

  • Med ditt samtykke.
  • For å fastsette eller forsvare juridiske krav.
  • For å beskytte en annen fysisk eller juridisk person.
  • Av hensyn til viktig offentlig interesse.

ANSVAR FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Gjeldsmegleren Norge AS, Orgnr: 920 770 738, Bygdøy allé 37, 0257 Oslo, e-post: post@gjeldsmeglerennorge.no, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss.

Gjeldsmegleren Norge hjelper deg til en bedre økonomisk hverdag.