Personlig økonomi

Bør økonomi være et eget fag på grunnskolen?

Ja, det bør det så absolutt, mener Gjeldsmegleren Norge.

Personlig økonomi er en viktig og grunnleggende kunnskap som alle trenger for å mestre livet. Derfor mener mange at dette er noe man bør lære på skolen, slik at man kan være rustet og forberedt til å møte den virkelige hverdagen. Grunnleggende kunnskap om personlig økonomi, sette opp personlig budsjett og lære seg økonomisk styring, er noe man bør kunne før man må håndtere alt av utgifter på egen hånd.

Er du blant dem som ser igjennom skattemeldingen før innsending?

Mange unge aner ikke hvor mye man skal skatte av inntekten sin, de har ingen forhold til hva brutto- og nettoinntekt er, de har aldri sett en skattemelding før og vet ikke hva som skal føres opp i den, og de aner ikke hvilken informasjon man finner i skattemeldingen. 

Dette gjør at det første møte med voksenlivet ofte blir tøft for mange unge. Mange tar opp forbrukslån, kjøper på kreditt og benytter kredittkort når inntekten ikke strekker til. I tillegg har de ikke noen oversikt over hva de faktiske faste utgiftene er.

Ung kvinne ser gjennom selvangivelsen - Gjeldsmegleren Norge
Det er smart å se gjennom skattemeldingen før innsending.

Flere unge får økonomiske problemer

Ung kvinne med mange regninger å betale - Gjeldsmegleren Norge
Det man kan lite om er det vanskelig å holde oversikten over – kunnskap om grunnleggende økonomi er viktig!

Det er et faktum at stadig flere unge kommer i økonomisk uføre i Norge. Når voksenlivet skal starte og regningene ikke lenger blir betalt av mamma og pappa, da er det viktig å kunne ta ansvar for egen personlig økonomi. 

For å ta dette ansvaret må man ha en grunnleggende kunnskap om hva det innebærer. Vi ser også i tall fra Finans Norge at foreldre og foresatte snakker mindre og mindre om økonomi med barna sine, sammenliknet med tidligere. Dette viser til viktigheten av at personlig økonomi bør være et fag for alle elever i grunnskolen.

Økonomiske problemer går ofte i arv

Det har vist seg at økonomiske problemer går i arv i mange tilfeller. Foreldre og foresattes forhold til penger går ofte i arv videre til barna. Mange voksne er ikke flinke til å håndtere økonomi selv, og dette smitter over til barna. Derimot de som har foreldre som er flinke med økonomi, arver dette av sine foreldre. 

Faren er at man skaper større sosiale forskjeller i samfunnet og tydelige skiller mellom fattige og rike. Får barna i det minste inn personlig økonomi på skolen, er alle bedre rustet til å skulle takle egen personlig økonomi som voksne, påstås av mange.

Store fristelser i hverdagen og høyt kjøpepress

I tillegg til at foreldre og foresatte snakker stadig mindre om økonomi med sine barn, lever vi i et samfunn hvor fristelsene er store. Man blir matet med alt fra reklame for biler, feriereiser, klær, underholdning, med mer daglig i sosiale medier og i aviser og på tv. 

Jente som handler over evne med kredittkort - Gjeldsmegleren Norge
Å handle med kredittkort kan gi deg fordeler, men bare dersom du har kontroll, og tilbakebetaler før rentene begynner å løpe. Vær forsiktig med løsninger som gir deg mulighet til å utsette betalinger. Et godt råd er: Spar først – kjøp senere!

Dagens unge lever med et høyt forbrukspress og mange fristelser som er vanskelig å motstå, dermed er det også lettere å handle på kreditt og ta opp dyre forbrukslån for å dekke det lønningen ikke dekker. Mange annonserer med “Kjøp nå, betal senere!”, “Del opp betalingen din!”, osv. Dette medfører som regel ekstremt høye renter, samt gebyrer som legges på varen eller tjenesten du kjøper.

Betalingsanmerkninger er ikke noe å trakte etter

Mange får økonomiske problemer og betalingsanmerkninger veldig tidlig i livet. Dette er ikke et godt utgangspunkt å ha inkassosaker hengende over seg samtidig som du skal navigere deg videre i livet. De fleste har jo et ønske om å klare seg godt økonomisk. Mange får også barn etterhvert, har ønske om å eie egen bolig osv. Med dårlig eller ingen økonomisk kunnskap vil dette bli et problem for den enkelte, men også etter hvert et problem for landets økonomi.

Mange mener at velferdsstaten vi lever i har sviktet folk i å lære dem om personlig økonomi, noe som kan bli dyrekjøpte erfaringer.

Hva bør barn lære om personlig økonomi?

  1. Å sette opp personlig budsjett. 

Dette vil være det viktigste, da får man et reelt bilde av hva som brutto- og nettoinntekt per måned, hva som er faste månedlige utgifter og variable utgifter og hva man da eventuelt må spare på bufferkonto for å tåle variable utgifter.

Her kan SIFOs utviklede referansebudsjett være en god indikator. Økonomi i ulike livsfaser er også lurt å lære seg om.

  1. Om boliglån og forsikringer. 

Det er mange spørsmål man som ung lurer på i forbindelse med boliglån og forsikringer: Hva ser banken etter i min økonomi når jeg skal søke om boliglån? Hva er fordeler ved å eie bolig istedenfor å leie? Hva er fordelene med å leie bolig? Hvilke forpliktelser har jeg som lånetaker? Hvor mye renter og avdrag skal jeg betale? Finnes det ulike typer låneformer ved boligkjøp? Hva må jeg ha i egenkapital eller sikkerhet for å komme meg inn på boligmarkedet? Hva et takst og hva er pant? Hva betyr det å stille pant i praksis?

Andre ting man bør lære er om utgifter ved å eie bolig, forsikringer for sykdom, hva som skjer dersom du blir sykemeldt over lengre perioder, eller om du må over på uføretrygd. Er det andre typer forsikringer man bør ha og hva koster disse? Hvordan finner man beste prosent og forsikringene tilpasset seg og sitt behov?

  1. Om sparing.

Viktigheten av å spare opp bufferkonto til uforutsette utgifter, se våre beste økonomi- og sparetips.

  1. Om ulike investeringer.

Investeringer som kan gi avkastning.

  1. Om pensjon.

Sparing til pensjonsalder.