OMSTARTSLÅN – VEIEN TIL ØKONOMISK GJENOPPBYGGING

Omstartslån (også kalt omstruktureringslån eller restruktureringslån) er en finansiell løsning som kan hjelpe enkeltpersoner og familier med å omorganisere gjelden sin og komme tilbake på rett kjøl. 

Et omstartslån er et lån som skal hjelpe personer som har havnet i økonomisk uføre å få orden på økonomien. Omstartslånet er altså et nytt lån der banken tar sikkerhet i bolig, og målet med dette restruktureringslånet er at lånetaker skal få betalt ned forbrukslån, gammel gjeld, få ryddet opp i inkassosaker og etterhvert få slettet betalingsanmerkninger. 

Omstartslånet viser til en økonomisk avtale der lån og krav endres, ofte gjennom forhandlinger mellom låntaker og långiver. Målet er å tilpasse gjelden til låntakerens nåværende økonomiske situasjon, slik at det blir mulig å betale tilbake uten å gå personlig konkurs, eller at man skal måtte gå igjennom andre økonomiske katastrofer.

Les også om lån med betalingsanmerkninger og inkasso her.

Fordeler med omstartslån er blant annet lavere renter

FORDELER MED OMSTARTSLÅN

Har du betalingsproblemer og ønsker hjelp med å søke om omstartslån?

ULEMPER MED OMSTARTSLÅN

  • Et omstruktureringslån er en langsiktig forpliktelse. Selv om månedlige betalinger reduseres, kan løpetiden for lånet forlenges, og du kan ende opp med å betale mer rente over tid.
  • Ikke alle søknader om omstruktureringslån blir godkjent, og du kan bli tvunget til å vurdere andre alternativer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg på beste måte med alternativene dine.
  • Du må kunne stille sikkerhet i bolig. Dersom du ikke eier bolig, kan det være vanskelig å få omstartslån. Du kan få noen du kjenner til å stille som kausjonist.
  • Potensielle kostnader: Noen restruktureringsavtaler kan involvere kostnader som etableringsgebyr. 
Økonomisk rådgiving hos Gjeldsmegleren Norge
Få hjelp til å gjøre en økonomisk omstart - søk om omstartslån - Gjeldsmegleren

HVORDAN FUNGERER ET OMSTRUKTURERINGSLÅN?

Når en person sliter med å møte sine gjeldsforpliktelser, kan det søkes om såkalt omstartslån.

Gjeldsmegleren Norge vil, gjennom en grundig behovsanalyse, gjennomgå låntakerens økonomiske situasjon nøye for å forstå årsakene til gjeldsproblemet.

Deretter samarbeider vi med deg og banken for å utvikle en tilpasset plan med endringer som bedrer din økonomi og får deg kredittverdig igjen. Du betaler ingenting for vår hjelp.

BØR JEG SØKE OM OMSTARTSLÅN?

Et omstartslån er en nyttig ressurs for dem som står overfor økonomiske utfordringer. Det gir en mulighet til å omorganisere gjelden og unngå alvorlige økonomiske konsekvenser som tvangssalg, betalingsanmerkninger, høye renter på inkassogjeld, og usikret gjeld som forbrukslån og kredittkort.

Du finner oversikt over usikret gjeld i Gjeldsregisteret.

Du bør vurdere både fordeler og ulemper nøye før du tar beslutningen om å søke om et slikt lån. Det er også lurt å konsultere med en av våre økonomiske rådgivere her hos Gjeldsmegleren Norge for å sikre at omstruktureringsprosessen passer for ditt behov.

Kutt kredittkortgjelden med Gjeldsmegleren Norge

Det er gratis å bruke oss, vi hjelper deg til en bedre økonomisk hverdag.