Økonomiske problemer og dårlig psykisk helse

Det er et alvorlig og kjent faktum at store økonomiske problemer kan føre til alvorlig sykdom og psykiske lidelser. Samtidig kan psykiske lidelser og sykdom også påføre deg økonomiske problemer, økonomisk håpløshet og kaos.

Gjeldsproblemer kan føre til psykisk sykdom – og omvendt

Et studie fra Hongkong viser at usikret gjeld åttedobler risikoen for selvmord. Dette må man ta på alvor og dette viser også hvor viktig det faktisk er å ta ordentlig tak i gjeldsproblemer så tidlig som mulig. (Kilde: Richardson, Elliot & Roberts, 2013)

Bare i Norge hadde Nordmenn i 2021 usikret gjeld som forbrukslån, kredittkortgjeld og kjøpekreditter på over 150 milliarder kroner. Denne type gjeld har som kjent høye renter og ofte høye termingebyrer og kort løpetid, noe som betyr at folk betaler et høyt månedlig terminbeløp på denne type lån.

Stor gjeld holder deg tilbake i livet
Stor gjeld holder deg tilbake i livet.

Økonomisk kaos og skammen som ofte følger

Når man sitter i en situasjon som omhandler økonomiske problemer, er det ytterst få som ber om hjelp. Det er mye skam over at man har kommet i en økonomisk vanskelig situasjon. Mange blir maktesløse og lamslåtte og klarer rett og slett ikke å ta tak i situasjonen selv. Når man har gjeld man ikke klarer å holde orden på, holder de fleste dette hemmelig for andre og dermed sitter alene med problemene.

De fleste av oss snakker ikke om at vi har dårlig råd, og lever heller i en slags fornektelse enn å innrømme det. Ofte vet ikke engang dine nærmest om det økonomiske kaoset eller presset du lever i hver dag. Det er ektepar som holder dette skjult for hverandre i felles husholdning i årevis. Det er også ytterst uvanlig at folk spør hverandre konkret om personlig økonomi, og derfor går det ofte lang tid før man søker om hjelp.

Vi lever i en verden der «alt» koster penger og kjøpepresset er enormt

Vi lever dessuten i et samfunn hvor alt koster penger, og hvor man dessverre ofte måler lykke i penger og etter hva man har råd til. Det gjelder både unike opplevelser og materielle ting.

Kjøpepresset er stort, spesielt blant barn og ungdom. Alle «må» på ferieturer utenlands, alle «må» ha det siste innen merkeklær, det nyeste sportsutstyret og de nyeste telefonene og så videre. Dette fører til et enormt kjøpepress for foreldre som kanskje ikke har så god råd.

Aktiviteter for barna er også dyre, og har man flere barn kan utgiftene bli uoverkommelig høye. Man må betale for klær og utstyr, cup-er og stevner – for det er ikke alt som finansieres gjennom dugnader. På dugnader der barna skal selge f.eks. dopapir eller pepperkaker for idrettslaget, kan det være mange som ikke får solgt alt og dermed blir sittende med hele regningen selv. Ikke alle har en rik onkel som kjøper opp dugnadslagret ditt eller foreldre med stort nettverk og arbeidsplass med mange kolleger.

Familie på tre på shoppingtur i matbutikken
Familie på tre på shoppingtur i matbutikken – føler du at du må prioritere kraftig for å få råd til mat til familien?

Økt risiko for psykologiske problemer for barn i familier med økonomiske problemer

Risikoen for psykologiske problemer hos barn øker i familier der foreldrene har dårlig råd og mye dyr gjeld som blir uhåndterlig. Et stort og solid studie fra Storbritannia viser til at barn som vokser opp i familier med for mye gjeld får dårligere psykisk helse enn andre barn. Det ble lagt til grunn en rekke andre bakgrunnsfaktorer også i dette studiet, som lav inntekt, sykdom og arbeidsledighet. Studiet er publisert i tidsskriftet Demography.

I enkelte miljøer er det et forventningspress om å bruke penger på ting og sosiale aktiviteter man kanskje ikke har råd til, men finansierer gjennom kredittkort eller dyre forbrukslån. Skilsmisser og samlivsbrudd fører også ofte til økonomisk utrygghet, ustabilitet og gjeldsproblemer. Når man går fra å ha to inntekter i husholdningen til kun en, men fortsatt har de samme utgiftene og regninger som betales og trekkes fra konto hver måned, sier det seg selv at man får dårligere råd og likviditet. I tillegg blir mange enslige forsørgere, noe som igjen koster ekstra på den ene inntekten man da har.

Økonomiske problemer? Be om hjelp

Det er utallige årsaker til at man kan ende opp med økonomiske problemer, MEN:

Det er viktig å vite at det er ingen skam å be om hjelp! Be om hjelp til alt du enten ikke orker å ta tak i selv, eller rett og slett ikke er i stand til å ta tak i selv. Ta kontakt med profesjonelle økonomiske rådgivere, få hjelp med å få oversikter, sette opp budsjetter, forhandle med kreditorene dine og finne finansielle løsninger for deg.

I velferdsstaten Norge skyldes 70 % av alle unge uføre (alder 25-35 år) psykiske lidelser. (Kilde: Nav 2016.) Økonomiske årsaker er en stor del av disse psykiske lidelsene.

Ta kontakt med fagfolk dersom gjelden vokser deg over hodet og du ikke ser enden av tunellen.

Når man har en så høy gjeld at den er uhåndterlig så øker risikoen betraktelig for utvikle psykiske lidelser som depresjon og angst. I de verste tilfellene hvor man ikke ser noen utvei kan det også føre til selvmord. Sitter du i en slik situasjon med mørke tanker, er det viktig at du tar kontakt med noen, om det er fastlegen din, psykolog, familie eller en økonomisk rådgiver, så snakk med noen.

Trenger du hjelp, ta kontakt med Mental Helse.

Mental Helses hjelpetelefon er: 116 123

Vi kan hjelpe deg få orden på det økonomiske

Gjeldsmegleren Norge kan hjelpe deg gratis med å finne oversikt over all gjeld du har, alle krav, vi kan hjelpe deg med å sette opp budsjetter og veilede deg til å finne mulige løsninger.

Vi ser muligheter der andre ser problemer og vi er her for deg. Uansett årsak til at du har havnet i økonomisk uføre. Vi dømmer ingen og situasjonen er som den er i dag, så det vi ser på er hva vi kan få gjort for å bedre den økonomiske situasjonen fremover.

E-post: post@gjeldsmeglerennorge.no og tlf: 907 793 89