Økning i antall inkassosaker og tvangssalg

Ferske tall viser en enorm økning i antall inkassosaker i alle aldersgrupper i Norge det siste halvåret.

Økt inkassogjeld for aldersgruppen 18–25 år.

Unge mennesker mellom 18 og 25 år har økt inkassogjelden sin med et snitt på 73 % de siste 6 månedene. I aldersgruppen med personer over 60 år, kan vi lese at disse nå i snitt har 24 000 kroner i ubetalt inkassogjeld. 

Dette er en skremmende økning, og i tillegg ser vi at det stadig rammer bredere. Folk med gode inntekter, som aldri har hatt betalingsproblemer tidligere, har nå inkassokrav som er vanskelig å få betalt.

Høye boliglånsrenter “tar knekken på” privatøkonomien

Noen venter på å få overta pantsatt bil
Pantsatt bil? Vi kan hjelpe deg å samle lån med sikkerhet i bolig.

Det er nå også en mye større andel av befolkningen som ikke klarer å betjene boliglånene sine. Sammenliknet med fjoråret er det nå ca. 67 % flere boliglån som ikke betjenes, og dermed havner hos inkassobyråene, med høye renter og gebyrer.

Dette skjer i tillegg til den stadig stigende renten i banken. 

Flere billån går til inkasso og tvangssalg

Så langt i år er det ca. 19 % flere billån som går til inkasso, sammenliknet med i fjor. Da er det kanskje heller ikke en overraskelse at det er en økning på tvangssalg av biler, faktisk hele 60 % så langt, sammenliknet med fjoråret.

Tvangssalg av boliger øker aller mest i nord

Når det gjelder tvangssalg av boliger, er det også en drastisk økning. I Oslo har tvangssalg av boliger økt med 28 % første halvår (2023) og i Nord–Troms og Senja har det vært en økning av tvangssalg av boliger på 48 %.

Se hva du kan gjøre dersom du har fått tvangsalgsbegjæring av bolig.

Les også om hva tvangssalg av bolig er, og hvordan prosessen foregår.

Det er viktigere enn noen gang å forsøke å løse problemet før det ender med tvangssalg. Dette gjelder både bil og bolig. Ta kontakt med oss for å få hjelp til å samle lån med sikkerhet i bolig.

Refinansiering med sikkerhet i bolig kan få økonomien på fote igjen - Gjeldsmegleren
Refinansiering med sikkerhet i bolig kan få økonomien på fote.

Økte utgifter skaper problemer i husholdningene

Man ser nå at økte utgifter på alt begynner å skape problemer i husholdningene for alvor. Strøminkasso er også et sterkt voksende inkassosegment. 

Folk klarer rett og slett ikke å betjene de daglige utgiftene lenger. Dette er en skremmende trend, spesielt fordi det rammer de gruppene som har vært dårligst stilt fra før hardest, slik at de vil få det enda tøffere nå.

Styringsrenten settes ikke ned med det første

Styringsrenten vil trolig  ligge på 4,25 % i lang tid fremover. Mange økonomer spår i tillegg at Norges Bank vil heve styringsrenten enda en gang ved neste rentemøte nå i september 2023.

Det er ikke forventet at styringsrenten vil kuttes noe før nærmere siste halvår av 2024.

Norges Banks inflasjonsmål på to prosent er fortsatt langt unna. Ved siste Pengepolitiske rapport i juni, antok Sentralbanken at vi mest sannsynlig må inn i år 2026 før vi nærmer oss målet.

styringsrenten fortsetter å øke - Gjeldsmegleren Norge
Styringsrenten kommer ikke til å settes ned med det første, men fortsetter trolig å øke utover i 2023 og 2024.

Gjeldsmegleren kan hjelpe deg refinansiering med sikkerhet i bolig

Sitter du i en vanskelig økonomisk situasjon, har du fått tvangssalgsbegjæring, utleggspant i bolig eller bil, ta kontakt med Gjeldsmegleren Norge, så skal vi gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

Klikk deg inn i menyen her på nettsiden, eller se en oversikt på forsiden om hvilke tjenester vi kan tilby.
Les også våre økonomitips og få mange gode råd og veiledning i økonomibloggen.

    DITT NAVN

    TELEFONNUMER

    DIN E-POST

    DIN BESKJED