LÅN MED BETALINGS-ANMERKNING

Betalingsanmerkning er det som hindrer deg i å få lån generelt, være seg boliglån, billån, kredittkort eller forbrukslån. Har du betalingsanmerkning, er du ikke kredittverdig og vil også oppleve at det er vanskelig å få nye abonnementer, som for eksempel telefon eller strøm, samt at du ikke får handle på nett med fakturabetaling.

Men… Du kan få lån med betalingsanmerkning! Har du mulighet til å stille sikkerhet i eiendom, eventuelt mulighet for kausjonist, vil vi kunne hjelpe deg. Du vil da ha muligheten til å låne penger med formål om å refinansiere gjelden og dine inkassosaker, eller andre skylnader til kreditorer. Du får muligheten til å starte med blanke ark og med kun 1 lån å forholde deg til. Du kan enkelt få oversikt over dine usikrede lån i Gjeldsregisteret.

Her får du en oversikt over usikrede lån og kreditter, rentebetingelser og gjenværende løpetid.

Husk at det alltid vil være bedre betingelser ved å samle disse inn i 1 nytt lån med sikkerhet i eiendom. Kontakt oss, så hjelper vi deg med hvilke løsninger som er best i ditt tilfelle.

 

KAUSJONIST

En kausjonist er en person ( som regel foreldre eller nær slektning ) som gir en garanti til banken om at lånet vil bli betalt, dersom du selv ikke skulle klare det. Som regel i form av Realkausjon. Det betyr at banken får sikkerhet i kausjonistens bolig. Eventuelt tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig, dersom du eier bolig selv, men ikke har nok sikkerhet å tilby banken i egen bolig.

  • Betalingsanmerkning er en registrering i et kredittopplysningsregister, om at en person eller et firma har en ubetalt fordring mot seg.
  • Inkassobyrå er et firma som har offentlig tillatelse til å kreve inn disse ubetalte fordringene, på vegne av den personen eller det firma som har fordringen mot deg.
  • Kredittopplysningsbyrå, er et selskap som har konsesjon til å gi informasjon om betalingsevnen din og kredittverdigheten din. Alle personer som har skattbar inntekt er registrert hos kredittopplysningsbyråene.
  • Dersom du har utlegg i din bolig, kan vi hjelpe deg med et Restruktureringslån, slik at alle utlegg og inkassosaker samles i 1 nytt lån og dermed får du slettet utleggene. Dersom du ikke har nok sikkerhet i din bolig, kan man benytte realkausjonister, ta kontakt med oss hvis du sitter i en slik situasjon. Det beste er å få løst dette så tidlig i prosessen som mulig. Du kan sjekke utlegg i din bolig på Brønnøysundregistrenes nettside.

SLETTING AV BETALINGS-ANMERKNING

En betalingsanmerkning skal slettes med en gang et krav er innfridd. Likevel skjer ikke alltid dette. Dersom vi behandler saken din, besørger vi dette, ellers kan du sjekke dette gratis hos for eksempel Experian.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende gjennomgang av hvordan vi best kan hjelpe deg, i de fleste tilfeller finnes det gode løsninger.

En kredittsperre gjør at det ikke går an å ta en kredittvurdering av deg, noe som gjør at du ikke kan ta opp nye lån, kreditter eller starte abonnementer. Mer informasjon om hvordan du setter en kredittsperre på deg selv finner du på Datatilsynets nettside.

Det er gratis å bruke oss, vi hjelper deg til en bedre økonomisk hverdag.