LÅN MED BETALINGSANMERKNING ELLER INKASSO

Visste du at du kan få lån med betalingsanmerkning! Har du mulighet til å stille sikkerhet i eiendom, evt. har kausjonist, vil Gjeldsmegleren kunne hjelpe deg.

Betalingsanmerkninger er det som hindrer deg i å få lån generelt, det være seg boliglån, billån, kredittkort eller forbrukslån. Har du betalingsanmerkning, er du ikke kredittverdig og vil også oppleve at det er vanskelig å få nye abonnementer, som for eksempel telefon eller strøm, samt at du ikke får handle på nett med fakturabetaling.

Du vil i mange tilfeller ha muligheten til å låne penger med formål om å refinansiere gjelden og dine inkassosaker, eller andre skyldnader til kreditorer i et omstartslån. Start med blanke ark og med kun ett lån å forholde deg til!

KAN JEG FÅ LÅN MED BETALINGSANMERKINGER OG INKASSO?

Ja, du kan få lån selv om du har betalingsanmerkninger og inkasso i mange tilfeller. Gjeldsmegleren Norge kan hjelpe deg som har:

 • Fått avslag om lån i banken din.
 • Har inkasso/betalingsanmerkninger.
 • Har mye dyr forbruksgjeld og kredittgjeld / usikrede lån.
 • Har lønnstrekk, skattekrav og ubetalte regninger.
 • Ikke har en A4-økonomi.
 • Har sikkerhet i bolig (enten egen bolig eller realkausjonist).

Har du betalingsanmerkinger og ønsker hjelp med å få samlet all gjeld i ett lån?

HOS GJELDSMEGLEREN NORGE FÅR DU

 • Din egen personlige rådgiver som hjelper deg fra start til mål, også etter at lånet er betalt ut. 
 • Du slipper å forholde deg til å fylle ut søknadsskjema på nett. Du vil få personlig service. 
 • Du får skreddersydd søknaden din av en rådgiver hos oss, slik at du alle opplysninger som er viktige i din søknad vil fremkomme.
 • Du vil få full oversikt over alle dine lån og krav, da vi kan innhente og sette opp dette for deg.
 • Du har mulighet for å få sammenliknet tilbud fra flere banker med kun 1 rådgiver å forholde deg til.
 • Du vil ALDRI få noen regning av oss, dette da vi er en gratis tjeneste, vi er heller ingen fordyrende mellomledd mellom deg og bankene.
Økonomisk rådgiving hos Gjeldsmegleren Norge
Refinansiering av lån med pant i hus

HVORDAN REFINANSIERE FORBRUKSLÅN, KREDITTKORTGJELD OG INKASSOKRAV?​

Sliter du med høye renter på inkassokrav, forbrukslån, kjøpskreditter, billån eller kredittkortgjeld? Da bør du se på muligheten for å få samlet dette inn i ett rimelig pantelån/boliglån. Da vil du få oversikt igjen, lavere renter og gunstige betingelser. 

Dersom du har betalingsanmerkninger eller inkassokrav, vil banken som kan tilby refinansieringslånet innfri denne gjelden. Du blir igjen kredittverdig og får en ny start!

I tillegg til de høye rentene, har også usikret gjeld som kredittkortgjeld, kjøpskreditter og forbrukslån kort løpetid. Det betyr at du betaler høye terminbeløp hver måned. Når vi får samlet dette inn i et boliglån/pantelån, vil det være vanlige boliglånsbetingelser som gjelder. Dette betyr at du kan få redusert dine månedlige utgifter, da løpetiden på boliglån kan være inntil 30 år.

VI KAN HJELPE DEG MED LÅN NÅR BANKEN DIN GIR AVSLAG​

Bankene har mange ulike krav i boliglånsforskriften og finansavtaleloven for kriterier om hvem som kan få lån. Det kan være mange ulike årsaker til at lånesøknaden din blir avslått.

Eldre og yngre kvinne studerer en dataskjerm

Har du har søkt om boliglån, refinansieringslån, finansieringsbevis eller topplån i banken din og fått avslag? Da ringer du Gjeldsmegleren Norge, så vil vi se på hvordan vi kan få hjulpet deg.

Du er kanskje skuffet og har gitt opp etter å ha fått avslag på søknaden din i flere banker, men husk at det ikke er ensbetydende med at du ikke kan få lån. Det er flere ulike alternativer for deg som ikke passer inn i en online lånesøknad, eller har betalingsanmerkninger og inkasso, eventuelt mange dyre forbrukslån med kort løpetid og høye renter. 

Vi er behjelpelige med å sette opp søknaden for deg, behandle den manuelt og få frem din økonomi. Vi ser på ulike måter for å gjøre utgiftene dine lavere, slik at muligheten for å betjene det lånet du trenger kan være tilstede.

HVA ER DE VANLIGSTE AVSLAGSÅRSAKENE FOR LÅN I TRADISJONELLE BANKER?

Banken tar en kredittsjekk av deg.

Har du lav kredittscore kan dette for banken vise til en historikk med dårlig betalingsevne, at du har hatt betalingsanmerkninger eller at det er lite stabil inntekt over tid. Dette vil banken se som en risikofaktor i vurderingen om du skal få lån.

Inntekt og inntektshistorikk, banken sjekker inntekten din i dag, historisk og hva fremtidige inntektsmuligheter tilsier.

Dersom banken ser du har for lav inntekt til å skulle betjene lånet sammen med dine andre faste levekostnader og utgifter, samt rentepåslag de legger på lånet, kan det være du får avslag grunnet for lite inntekt til å betjene lånet med.

Boliglånsforskriften tilsier at banken ikke skal låne deg mer penger enn maks 5 ganger brutto årsinntekt. Har du høy gjeldsgrad har du for mye lån i forhold til bankens vurderinger.

Dette vil banken vurdere som at det kan by på problemer å betjene lånet du ber om fremtidig.

Sikkerheten for lånet må ligge innenfor de rammer banken har å forholde seg til i utlånsforskriften.

Banken krever sikkerhet for lånet ditt i fast eiendom, dersom du søker mer lån enn 85 % belåning av reell verdi (gitt gjennom en takst eller en E-takst) kan det være avslagsgrunn.

Endringer i inntekt i nærliggende fremtid kan også være en avslagsårsak.

Er du for eksempel i full jobb i dag og tjener godt, men banken ser at din alder nærmer seg pensjonsalder for eksempel, og du da ikke vil ha like høy inntekt til å betjene lånet med, må de hensynta og beregne fremtidig og nærliggende inntekt.

Det kan være du har inntekt nok i dag til å få innvilget og betjene lånet, men ikke om 3 år.

GJELDSMEGLEREN NORGE HJELPER DEG MED LÅNEPROSESSEN

Uansett årsak til avslag, skal banken din begrunne avslaget og forklare deg årsaken til avslaget på en ordentlig måte. 

Det er godt å vite at det finnes andre nisjebanker som kan hjelpe med lån og gode løsninger for deg som ikke oppfyller kravene til å få lån i tradisjonell bank.

Gjeldsmegleren Norge samarbeider med disse bankene som agenter og vi er med deg i hele låneprosessen fra fra første samtale til lånet er betalt ut. Vi er spesialisert på denne type lån og hjelper deg også med å finne kravsoversikter.

Gjeldsmegleren Norge kan forhandle med kreditorer for deg og viktigst: Vi ser løsninger istedenfor problemer.

Kutt kredittkortgjelden med Gjeldsmegleren Norge
Kvinne mottar inkassovarsel i posten

ØKONOMISKE BEGREPER

Her er noen vanlige begreper man ofte møter på i forbindelse med lån- og inkassosaker:

 • Hva er en kausjonist? En kausjonist er en person som gir en garanti til banken om at lånet vil bli betalt, om du selv ikke skulle klare det. Som regel i form av realkausjon. Det betyr at banken får sikkerhet i kausjonistens bolig. Eventuelt tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig (ofte foreldre) dersom du eier bolig selv, men ikke har nok sikkerhet å tilby banken i egen bolig.
 • Hva er en betalingsanmerking? Betalingsanmerkning er en registrering i et kredittopplysningsregister, om at en person eller et firma har en ubetalt fordring mot seg.
 • Hva er et inkassobyrå? Inkassobyrå er et firma som har offentlig tillatelse til å kreve inn disse ubetalte fordringene, på vegne av den personen eller det firma som har fordringen mot deg.
 • Hva er et kredittopplysningsbyrå? Det er et selskap som har konsesjon til å gi informasjon om betalingsevnen din og kredittverdigheten din. Alle personer som har skattbar inntekt er registrert hos kredittopplysningsbyråene.

GJELDSMEGLEREN NORGE HJELPER DEG MED LÅNEPROSESSEN

Har du mange dyre usikrede lån, som forbrukslån og kredittkortgjeld, er et refinansieringslån løsningen. Med et refinansieringslån vil du kunne få samlet alt inn i et nytt lån. Vær oppmerksom på at det kreves sikkerhet i bolig. Dette kan enten være din egen bolig, eventuelt kan det benyttes realkausjonist.

Denne type refinansieringslån kan du også få dersom du har inkasso eller betalingsanmerkninger.

Formålet med denne refinansieringen, er at du skal få bedre betingelser, lavere kostnader og renter og økonomisk kontroll. Det kalles ofte omstartslån eller restruktureringslån. Her kan man også ta 2. pri pant, slik at du beholder ditt boliglån med lave betingelser som det står i dag.

Refinansiering av boliglån betyr at du samler dyre kredittkort og forbrukslån sammen med ditt boliglån. Da vil du oppnå en  lavere rente på den delen som var dyr, usikret gjeld tidligere. Du vil kun ha ett lån og én regning å forholde deg til hver måned.

En smilende kausjonist holder en modell av et hus

VI SER LØSNINGER DER ANDRE SER PROBLEMER!

Undersøk hvilke alternativer du har og sammenlign ulike tilbud nøye. Da vil du finne det beste løsningen som passer deg, og kan få lånet ditt godkjent selv om du ikke oppfyller kravene i en såkalt tradisjonell bank.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale, vi er uansett ingen kostnad for deg og ingen fordyrende mellomledd. 

Gjeldsmegleren Norge kan forhandle med kreditorer for deg og viktigst: Vi ser løsninger istedenfor problemer.

Inkasso hengende over deg? Refinansiering med sikkerhet i bolig kan være en mulighet.

DET KAN VÆRE MULIG Å FORHANDLE NED GJELDEN​

Det er fullt mulig å kunne forhandle ned gjelden din hos dine kreditorer. Spesielt på de krav som har ligget lenge og hvor kreditor ikke har mottatt noen tilbakebetaling og ikke har mulighet til å ta utleggspant i eiendom, bil eller få etablert lønnstrekk. 

Det som er viktig før du går inn i forhandlinger, er at du faktisk har noe å forhandle med. Det betyr at du må ha noe å tilby kreditor som endelig oppgjør i saken som et reelt tilbud fra deg, som kreditor kan vurdere. Eventuelt kan du tilby dem deloppgjør og dermed kunne få en ny nedbetalingsplan du kan leve med. I noen tilfeller er det da mulig å få en lavere rente i en ny avtale med kreditor.

Du kan enkelt få oversikt over dine usikrede lån i Gjeldsregisteret. Her får du en oversikt over usikrede lån og kreditter, rentebetingelser og gjenværende løpetid.

Husk at det alltid vil være bedre betingelser ved å samle disse inn i 1 nytt lån med sikkerhet i eiendom. Kontakt oss, så hjelper vi deg med hvilke løsninger som er best i ditt tilfelle.

RESTRUKTURERINGSLÅN MED SIKKERHET I BOLIG ELLER MED KAUSJONIST

Dersom du har utlegg i din bolig, kan vi hjelpe deg med et restruktureringslån, slik at alle utlegg og inkassosaker samles i 1 nytt lån og du dermed får slettet utleggene.

Dersom du ikke har nok sikkerhet i din bolig, kan man benytte realkausjonister, ta kontakt med oss hvis du sitter i en slik situasjon. Det beste er å få løst dette så tidlig i prosessen som mulig. Du kan sjekke utlegg i din bolig på Brønnøysundregistrenes nettside.

Fornøyd kvinne i gul genser ser på lånemulighetene

SLETTING AV BETALINGS-ANMERKNING

En betalingsanmerkning skal slettes med en gang et krav er innfridd. Likevel skjer ikke alltid dette. Dersom vi behandler saken din, besørger vi dette, ellers kan du sjekke dette gratis hos for eksempel Experian.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende gjennomgang av hvordan vi best kan hjelpe deg, i de fleste tilfeller finnes det gode løsninger.

En kredittsperre gjør at det ikke går an å ta en kredittvurdering av deg, noe som gjør at du ikke kan ta opp nye lån, kreditter eller starte abonnementer. Mer informasjon om hvordan du setter en kredittsperre på deg selv finner du på Datatilsynets nettside.

Det er gratis å bruke oss, vi hjelper deg til en bedre økonomisk hverdag.