Kan du arve gjeld?

Som arving velger du selv om du vil arve gjeld eller ikke, som forbrukslån, boliglån eller gjeld fra kredittkort. Du arver ikke gjelden automatisk, du kan enkelt frasi deg arv av gjeld.

Arv av gjeld og formue henger sammen

Det er viktig å huske på at arv av gjeld og formue henger sammen. Dette betyr at hvis du ønsker å arve avdødes formue, som for eksempel bolig, må du også arve avdødes gjeld.

Hvis det er mer gjeld enn formuesverdier, sier vi at dødsboet er insolvent, og det blir ingen arv til arvingene. I slike tilfelle bør arvinger eller avdødes ektefelle ikke overta dødsboet til privat skifte, fordi de da blir personlig ansvarlige for dødsboets gjeld. Altså er gjelden høyere enn formuen, da er det best at du ikke arver gjeld eller formue etter foreldre.

Høyere gjeld enn formue? Få oversikt over gjelden

Bunker med 1000-lapper - norske kroner

Skal du arve gjeld, er du forpliktet til å tilbakebetale all eksisterende gjeld etter avdøde. Det skjer ved at gjelden trekkes fra avdødes formue, for eksempel ved salg av bolig. Blir det overskudd skal den fordeles mellom alle arvingene.

Hvis gjelden er høyere enn formuen, vil arvingene overta gjelden som gjenstår etter arveoppgjøret. Der er derfor veldig viktig å få oversikt over avdødes gjeld og formue før du velger privat skifte. Privat skifte vil ikke lønne seg økonomisk hvis gjelden er høyere enn formuen.

Hvordan slipper du å arve gjeld?

Hvordan slipper du å arve gjeld? Vil du slippe å arve gjeld, trenger ikke du som arvtaker å foreta deg noe bestemt etter dødsfallet. Retten vil da bestemme hva som skal skje videre med gjeld og formue, uten at du involveres i den prosessen.

Gå også inn på linken her for å lese mer om arv og skifte.

I saker hvor avdødes gjeld var større enn formuen, blir långiverne nødt til å stryke gjenstående gjeld. Slik gjeld inkluderer vedkommendes kredittkortgjeld, boliglån, forbrukslån og andre lån ved d.d.

Er du usikker, ta kontakt med advokat, du kan også lese mer om arv og gjeld her.

Kontaktskjema