Hvordan søke om lån med inkasso, betalingsanmerkninger og utlegg i bolig?

Det er fullt mulig å få lån til å innfri dyre inkassokrav og betalingsanmerkninger, men det kreves da at det kan stilles sikkerhet i fast eiendom for lånet. Du vil oppleve å ikke kunne få innvilget lån i tradisjonelle banker fordi disse bankene krever at du må være kredittverdig, dette betyr at du ikke skal ha betalingsanmerkninger for å kunne få innvilget lån i banken. Les mer utfyllende om kredittsjekk og kredittverdighet.

Bankene ønsker å være sikre på at du kan tilbakebetale de pengene du låner, og med renter. Dersom du har betalingsanmerkninger og utestående inkassokrav, vil de ikke kunne innvilge deg lån. Dette er årsaken til at mange får automatisk avslag når de søker om lån og ikke da er kredittverdig.

Det er uansett mulig å få lån i banker med inkasso og registrerte betalingsanmerkninger og utlegg. Det finnes flere banker som nå tilbyr lån til deg med betalingsanmerkninger, utlegg i bolig og inkasso. Det er disse bankene vi i Gjeldsmegleren Norge jobber med, for å kunne gi deg en ny økonomisk start og for at du skal få et lån du kan leve med og bli kredittverdig igjen.

Det må dessverre stilles sikkerhet i bolig for et slikt lån, som ofte kalles omstartslån, restuktureringslån og restartslån. Du trenger ikke å eie boligen selv, men må da i tilfellet ha realkausjonist.

Betalingsanmerkning blir stående i 4 år
Betalingsanmerkninger varer i 4 år. Gjeldsmegleren jobber med banker som tilbyr lån til deg som kan stille sikkerhet i bolig – eller stille med kausjonist.

Hvordan går jeg frem og hvor starter jeg søknadsprosessen?

Det er ofte vanskelig å vite hvor man skal starte dersom det er mye ulike inkassokrav og betalingsanmerkninger. Det er dette vi i Gjeldsmegleren Norge er til for. Vi hjelper deg med å samle alle krav, innhente oversikt over alle krav og lån med dagens saldo og setter opp en fullstendig fordringsliste for deg. 

Refinansier til ett lån med sikkerhet i bolig og spar store summer i renter.
Refinansier til ett lån med sikkerhet i bolig og spar store summer i renter.

1) I første runde ønsker vi å få kontakt med deg på telefon, slik at vi kan få litt mer konkret informasjon om din økonomiske situasjon. Dermed kan se på hvilken løsning som vil være mulig samt best tilpasset din økonomi.

2) Vi sender deg så en oversikt på e-post over hva vi trenger av dokumentasjon fra deg. Dette er for at vi som agenter og samarbeidspartnere med ulike banker skal få best mulig oversikt og gi deg best mulige råd tilpasset din situasjon.

3) Vi behandler saken din manuelt. Dette er en stor fordel for deg: Du blir ikke satt i en “A4-boks” uten å få forklaringer, personlig saksbehandling og veiledning underveis.

4) Når vi har mottatt alt vi trenger av dokumentasjon, innhentet alle krav, betalingsanmerkninger, inkassokrav og lån, er vi klare til å forhandle med de ulike bankene for at du skal få en best mulig løsning, tilpasset din økonomiske situasjon.

Hva trenger bankene av dokumentasjon fra meg i forbindelse med en lånesøknad?

Bankene kan innhente alt de trenger via SBL – Samtykkebasert lånesøknad. Men for at vi i Gjeldsmegleren Norge skal kunne tilpasse og skreddersy din lånesøknad, for at det ikke skal være noen misforståelser og for at vi skal kunne sikre oss om at alt er korrekt, er det supert om du kan laste ned og maile oss følgende:

1) Skattemeldingen for siste år

Last ned som PDF-fil fra Altinn. NB! Det er viktig at du laster ned den som er selve Skattemeldingen 2022, IKKE utskrift av skatteoppgjør, likning eller oppsummering av skatteberegning. Vær også klar over at om du er gift, registrert samboer eller eier boligen som det skal stilles sikkerhet i sammen med noen, trenger vi samme dokumentasjon fra begge.

2) Lønnsslipper for siste måned

Har du flere arbeidsgivere, mailer du oss siste lønnsslipp fra dem alle. NB! Har du akkurat fått ny jobb og ikke har mottatt første lønnsslipp, mail oss siste lønnsslipp fra forrige arbeidsgiver og ny signert arbeidskontrakt.

Har du inntekt fra Nav, trenger vi den som heter UTBETALINGSOVERSIKT som du finner inne på “Mine utbetalinger” på Nav..

Det er viktig at du sender utbetalingsoversikt, hvor vi ser ditt navn som mottaker, brutto, skattetrekk og netto utbetalt.

3) Utskrift av Gjeldsregisteret

Du finner direktelink til Gjeldsregisteret her. Logg deg inn på menylinjen: “For privatpersoner” og “Innsyn i egne opplysninger”, lagre som PDF-fil og send som vedlegg via e-post.

4) E-takst på eiendommen(e) det skal være sikkerhet for lånet i

Denne må være fra en eiendomsmegler og ikke eldre enn 6 måneder. Har du gammel E-takst må du ringe en eiendomsmegler for å få en ny oppdatert E-takst.

5) Leieinntekter

Har du leieinntekter, sender du oss signert leiekontrakt. Denne må sendes som en PDF-fil med alle sider.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke eier bolig?

Eier du ikke bolig og skal benytte realkausjonist, trenger vi følgende dokumentasjon fra den eller dem:

1) Utskrift av Gjeldsregisteret

Du finner direktelink til Gjeldsregisteret her. Logg deg inn på menylinjen: “For privatpersoner” og “Innsyn i egne opplysninger”, lagre som PDF-fil og send oss dette som vedlegg via mail.

2) E-taksten på boligen det skal være sikkerhet i.

3) E-post og telefonnummer.

Lån med inkasso? Papirarbeid er nødvendig når man skal unngå tvangssalg.
«Papirarbeid» er nødvendig når man skal unngå tvangssalg og rydde i økonomien. Det er tungt i begynnelsen, men absolutt verdt det når du har fått ryddet opp i gjelden!

Hva er et lån med inkasso eller betalingsanmerkninger, og hvordan fungerer det?

Refinansiering med sikkerhet i bolig kan få økonomien på fote igjen - det er mulig å få lån med inkasso eller betalingsanmerkninger.
Refinansiering med sikkerhet i bolig kan få økonomien på fote igjen.

Et lån med betalingsanmerkninger og inkassogjeld benyttes til å samle alle dine utestående krav, lån og regninger inn i 1 nytt, friskt lån med bedre betingelser. På denne måten vil du kun ha 1 långiver å forholde deg til, du blir kredittverdig igjen og betalingsanmerkningen slettes med en gang kravene betales ut. Dine ulike krav og lån betales ut av den banken du da får lån av, slik at dette slipper du å styre med selv.

Et lån med inkasso eller betalingsanmerkninger er faktisk et vanlig boliglån/pantelån. Du får innvilget et refinansieringslån, også kalt omstartslån og restruktureringslån for at du igjen skal kunne få oversikt og gjenvinne kontrollen over din økonomi.
Bankene som kan tilby deg lån med inkassokrav og betalingsanmerkninger må ha sikkerhet i bolig, innenfor 85 % belåningsgrad. Dersom du har betjeningsevne selv, men ikke nok ledig sikkert i bolig, kan du benytte realkausjonist.

Hvem kan få lån med utlegg, betalingsanmerkninger og lønnstrekk?

Har du fått registrert betalingsanmerkning, er det som sagt fortsatt som sagt mulig å kunne få ryddet opp i dette, samt å få en oversiktlig og god økonomi igjen. 

Når du har betalingsanmerkning, vil du ikke være kredittverdig. Dette er alvorlig i seg selv og betyr at du ikke er en god betaler, dermed vil det ses på som en større risiko for bankene å tilby deg lån. Det er derfor en del ulike aspekter bankene ser på når de skal vurdere om de kan tilby deg lån med inkasso eller betalingsanmerkninger. Bankene ønsker å se at du er motivert til å rydde opp, at du er villig til å forholde deg til en ny nedbetalingsplan og endre på gamle vaner i for eksempel forbruksmønster.

Vi i Gjeldsmegleren Norge vil gjerne ha litt informasjon om årsaken til at du havnet i den økonomiske situasjonen og hva du da er villig til å gjøre for å rydde opp. Vi ønsker denne informasjonen slik at vi best kan formidle dette til banken vi skal innhente lånetilbud hos. Bankene vil også selv ta en samtale med deg etterhvert, slik at de får en direkte forståelse av hvem du er og din situasjon.

Betalingsanmerkning blir stående i 4 år
Betalingsanmerkninger blir stående i 4 år.

Du må kunne stille pant for lånet i eiendom / bolig eller ha realkausjonist

Bankene som skal låne ut penger til deg med inkassokrav, betalingsanmerkninger eller utlegg i din bolig vil også se på følgende:

 1. Din totale gjeld kan ikke overstige regelen i utlånsforskriften om maksimalt 5 ganger husstandens inntekter.
 2. Du må kunne dokumentere skattepliktig fast inntekt, banken må vite hva du kommer til å ha i inntekt hver måned, slik at du skal kunne betjene gjelden din. 
 3. Du må kunne stille pant for lånet i fast eiendom / bolig. Du må ikke eie bolig selv, men da må du ha realkausjonist, som banken må vurdere har mulighet til å stille pant for deg. (Realkausjonisten må ha både inntekt nok samt ledig sikkerhet i sin bolig innenfor 85 % av verdigrunnlaget.)
Ved hjelp av realkausjonist kan du få refinansiert lån med inkasso eller betalingsanmerkninger.
Ved hjelp av realkausjonist kan du få refinansiert lån

Må jeg møte opp i banken personlig?

Nei, det må du ikke. Alt av dokumentasjon som banken trenger samt lånedokumenter kan sendes og signeres elektronisk.

Bør jeg søke om lån gjennom agenter eller direkte hos bankene?

Vi anbefaler sterkt at du søker gjennom agenter. Vi i Gjeldsmegleren Norge er ingen fordyrende mellomledd og via oss vil du ha flere banker du kan få tilbud hos – men én rådgiver å forholde deg til hele veien. Det er mye ulik praksis blant agentene også, men hos oss vil du få den beste oppfølgingen fra første samtale til lånet er utbetalt og anmerkningene dine er slettet.

Hva er fordelene ved å benytte Gjeldsmegleren Norge når du ønsker refinansiering og lån med inkasso?

Vi tilbyr også å lage total kravoversikt for deg, vi innhenter med fullmaktserklæring alle dine ulike krav og betalingsanmerkninger, slik at du da slipper å gjøre dette selv. I tillegg vil vi kunne basert på samtale og informasjon fra deg, få vite alt som kan være nyttig å ha med i en lånesøknad, som ikke er mulig å fange opp ved for eksempel innhenting av dokumentasjon automatisk. Vi snakker med deg, rådgir deg og er din støtte i en vanskelig økonomisk situasjon. 

Samle lån og finn roen - Gjeldsmegleren
Samle alle lån og finn roen – hos Gjeldsmegleren.

Vi behandler alle saker manuelt og følger deg opp under hele prosessen

Vi behandler alle saker manuelt og du vil ha en sparringspartner gjennom hele prosessen. Dette har vi god erfaring med vil føre til en mer vanntett søknad, og dermed et fullstendig og riktig bilde av din situasjon. Mange synes det er belastende med med spørsmål, men dette er kun for å kunne få et så riktig bilde som mulig av din situasjon og dermed kunne hjelpe deg på best mulig måte. Det er aldri personlig og vi dømmer ingen uansett årsak til at man har havnet i en økonomisk krise.

I tillegg er det verdt å nevne at vi er tilgjengelige for deg, både på telefon og mail langt utover bankens vanlige åpningstider. Det ønsker vi å være for våre kunder, da det ofte er vanskelig å ta disse samtalene når man er på jobb, eller før barna har lagt seg.

Når kan jeg flytte inkassolånet mitt over i tradisjonell bank igjen?

Formålet med lån med inkasso og betalingsanmerkninger i en såkalt spesial spesialbank, er at du skal få oversikt igjen, at du skal få stoppet de høye inkassorentene fra å fortsette å vokse, og at du skal bli kredittverdig igjen.

Når du får innvilget et lån til å rydde opp, skal du være kredittverdig igjen når prosessen er ferdig. Dette betyr at du kan søke i tradisjonell bank som DNB og Nordea igjen, men å få innvilget lån der umiddelbart kan være vanskelig. Det er fordi du har lav kredittscore.

Det vil ta noe tid å bygge opp igjen kredittscoren din. De tradisjonelle bankene vil også gjerne se at du har betjent alle dine lån og utgifter uten problemer en stund før de vil vurdere å ta deg inn som kunde – fordi de ikke ønsker å ta en risiko. 

Banken som refinansierer lånet betaler ut kravene - Gjeldsmegleren Norge
Målet er å bli kredittverdig igjen, og slippe stresset med stadig ubetalte regninger, inkasso og betalingsanmerkeninger.
Sletting av gjeld - Gjeldsmegleren kan hjelpe deg med å få tilbake kontrollen
Sletting av gjeld – Gjeldsmegleren kan hjelpe deg med å få tilbake kontrollen igjen over økonomien.

Når man kan vise til at alt er på stell økonomisk, at man ikke har tatt opp nye forbrukslån, kredittkort eller har pådratt seg inkasso og betalingsanmerkninger, vil de fleste kunne komme seg inn i en tradisjonell bank igjen.

De renter og betingelser du får av banken som hjalp deg med refinansieringen, må du være forberedt på at du må kunne betjene og sitte med en periode.

Du bør også være klar over at stort sett får du et slik refinansieringslån en gang i livet, så det gjelder å lage en ordentlig plan og et budsjett tilpasset økonomien.

 Link til gratis personlig budsjett finner du på forsiden vår.

Hvor sjekker jeg om jeg har betalingsanmerkninger?

Ved å ta en enkel, gratis kredittsjekk av deg selv, finner du ut hva som står av registrerte betalingsanmerkninger.

Du finner direktelink til gratis kredittsjekk hos de største kredittopplysningsbyråene på sidene under. Du finner også informasjon om hvordan du kan finne andre krav, utlegg i bolig og lån:

Hvordan få full oversikt over gjeld og inkassokrav?

Hva er inkasso?

Hva er betalingsanmerkninger?

Hvor mye koster et lån med inkasso?

Hva slags rente du vil få kommer an på blant annet hvor god sikkerhet banken får og hvor liten risiko det er for banken å tilby deg dette lånet. Dette lånet vil ha en høyere rente enn tradisjonelle banker tilbyr, da det er høyere risiko for banken å tilby lån til kunder med inkasso, betalingsproblemer og betalingsanmerkninger.

Bankene bruker også masse tid på vurdering av hver enkelt sak, for å finne en best mulig løsning slik at du skal få ryddet opp i din økonomi. Da dette er en “mellomstasjon” der du jobber for å få friskmeldt din økonomi og bli kredittverdig igjen, vil de aller fleste flytte over lånet til tradisjonell bank igjen. Egentlig så fort det lar seg gjøre, derfor tar bankene et etableringsgebyr for lånet, da dette ikke kommer til å være et langsiktig lån bankene kommer til å tjene penger på i mange år.

Det er også en høy risiko for banken som tilbyr deg lånet.

*Omkostninger ved refinansiering fradragsføres i skattemeldingen, så dette vil du få tilbake på i skatteoppgjøret.

Gjeldsmegleren Norge hjelper deg!

Sitter du i en situasjon hvor regninger har hopet seg opp, du har tatt opp mange dyre forbrukslån og kredittkort og inkassokravene strømmer inn? Frykter du tvangssalg av huset ditt hvis du ikke får ryddet opp i økonomien umiddelbart? Kontakt oss i Gjeldsmegleren Norge, så ser vi på hvordan vi kan løse den situasjonen til det bedre.

  DITT NAVN

  TELEFONNUMER

  DIN E-POST

  DIN BESKJED