Hvordan slette betalingsanmerkning og inkasso?

Refinansiering av misligholdt gjeld med sikkerhet i bolig er den enkleste og beste økonomiske veien ut av dyr inkassogjeld og forbruksgjeld med høye renter. Å refinansiere boliglån, inkasso og annen gjeld med sikkerhet i egen bolig vil bety at banken øker boliglånet ditt, slik at det nye lånebeløpet vil dekke summen av annen gjeld du har. Dette kan være inkassogjeld, restskatt eller dyre forbrukslån og kredittkortgjeld med høye renter og kort løpetid.

Hva må til for å få refinansiering med sikkerhet i bolig?

For at en bank skal kunne gjøre dette må det være nok ledig sikkerhet (lånet må ligge innenfor maks 85 % av verdien på boligen din). Dersom den ikke gjør det, kan det benyttes sidesikkerhet: En kausjonist. En kausjonist er en person (som regel foreldre eller nær slektning) som gir en garanti til banken om at lånet vil bli betalt, dersom du selv ikke skulle klare det. Som regel i form av Realkausjon. Det betyr at banken får sikkerhet i kausjonistens bolig. Eventuelt tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig, dersom du eier bolig selv, men ikke har nok sikkerhet å tilby banken i egen bolig. 

Eksempel på refinansiering med sikkerhet i bolig:

Du kan for eksempel ha et boliglån på 3 000 000 kr, og 500 000 kr i inkassogjeld. Da trenger du totalt et nytt lån på 3 500 000 kr. Å refinansiere boliglånet gjør at inkassogjelden vil bli en del av boliglånet. Det innebærer at du øker boliglånet til 3 500 000 kroner og betaler ned inkassogjelden din gjennom dette nye pantelånet, men med en helt annen og gunstigere rente og løpetid tilsvarende boliglån (som regel 25–30 år løpetid). Du får slettet inkassogjelden din, blir kredittverdig igjen og sitter kun med et boliglån som er økt til f.eks. 3 500 000 kr.

Lite trehus under håndflatene til en mann

2. prioritets pantelån – hva er det?

En annen løsning er 2. prioritets pantelan, dersom dette er mulig. (Da skal det helst ikke være utlegg i boligen din.) Du kan selv sjekke om det er tatt utlegg i din bolig her. Da kan den nye banken la boliglånet bli stående i den banken du i dag har boliglånet i og kun samle dyre forbrukslån og inkassokrav inn i et 2. pri pantelån. Et 2. prioritets pantelån er et ekstra boliglån som du kan ta opp i tillegg til det boliglånet du i dag har, som har 1. prioritetspant i boligen din. Det vil si at banken som låner ut 2. prioritetslån tar pant i ledig verdi av et lån som annen bank alt har pant i. 

Ta kontakt med Gjeldsmegleren Norge, så hjelper vi deg med løsninger fra første samtale til alle lån og krav er utbetalt.

Kontaktskjema