Hva ser bankene etter når de skal vurdere om du får boliglån?

Det er ulike kriterier bankene ser på når de skal vurdere om du og jeg får boliglån og hvor mye vi kan få i bolig-/pantelån.

Har du betalingsevne til å betjene et lån?

Det første banken må kunne se, er at det finnes betalingsevne hos deg. Banken må se at du kan klare å betjene lånet ditt. Dette betyr at du å ha en inntekt som er stabil hver måned, slik at du kan betjene det månedlige terminbeløpet også med eventuelt økte renter. Banken beregner et rentepåslag på lånet ditt på 4–5 %. Rentene går som kjent opp og ned, og du må dermed tåle en renteoppgang på inntil 5 % på dagens renter. I tillegg ser banken på om du også klarer å betale på dine andre faste månedlige utgifter, som transport, forsikringer, telefon, strøm og mat.

Å kunne betjene et lån også ved renteoppgang

Har du betalingsvilje?

Eldre og yngre kvinne studerer en dataskjerm

Har du ikke nok inntekt selv, kan man benytte medlånetager, for eksempel foreldre. Da vil de stå like ansvarlige som deg for at gjelden blir betjent. Det betyr at medlånetager må betale på gjelden dersom du ikke skulle gjøre det.

Så ser banken på din betalingsvilje. Bankene vil sjekke din betalingsvilje for å unngå å gi lån til deg som har betalingsproblemer fra før. Banken sjekker derfor via en kredittsjekk om du har betalingsanmerkninger eller inkassosaker på deg. Har du det er det ikke mulig å få lån i de tradisjonelle bankene, men Gjeldsmegleren Norge har avtaler med banker som rydder opp for deg, og kan tilby refinansieringslån selv med inkassosaker. Du kan også enkelt kredittsjekke deg selv gratis her.

Fast månedlig sparing og bufferkonto, er også noe som er positivt ved søk om lån. Det er lurt å ha en bufferkonto til uforutsette utgifter.

Har du sikkerhet eller kausjonist for lånet?

Når disse tingene er på plass, ser banken på sikkerhet for lånet.

Det finansieres ikke i dag utover 85 % belåning av verdien på boligen du enten eier eller skal kjøpe. Du kan derimot benytte kausjonist, dersom du enten ikke har nok sikkerhet oppstart ved kjøp selv, eller ved at du har gjeld som skal refinansieres og som da totalt overstiger verdien du har i egen bolig. 

Kausjonister kan for eksempel være foreldre som kan stille sikkerhet i sin bolig for ditt lån, de vil da kausjonere for ditt lån. Dette er en sikkerhet for at kausjonisten er ansvarlig for at den delen av lånet de stiller sikkerhet for, vil bli betalt. Dersom du ikke klarer å betjene lånet, vil kausjonisten(e) måtte stå til ansvar for betaling.

Hvor mye kan du låne?

I boliglånsforskriften heter det at du ikke kan låne mer enn 5 ganger brutto årsinntekt. Dette gjelder all gjeld du har, enten det er billån, studielån eller forbruksgjeld.

Mange leier bolig og betaler da mer enn hva de ville ved å få kjøpt seg en bolig og kommet seg inn i boligmarkedet. Det er som regel mye mer lønnsomt å eie enn å leie. Kanskje du er nyutdannet og ikke har inntektshistorikk, kanskje du har jobbet tilsvarende 100 % i mange år, men likevel ikke er fast ansatt? Ta da kontakt med Gjeldsmegleren Norge. Vi skreddersyr søknader for deg og har banker som kan se mulighetene fremfor å sette deg låst inn i en boks.

Kontaktskjema