Hva ser banken etter når de skal vurdere om du får boliglån?

Det er ulike kriterier banken ser på når de skal vurdere om du og jeg får boliglån og hvor mye vi kan få i boliglån/pantelån.

Har du betalingsevne?

Det første banken må kunne se, er at det finnes betalingsevne hos deg. Banken må se at du kan klare å betjene lånet ditt. Dette betyr at du å ha en inntekt som er stabil hver måned, slik at du kan betjene det månedlige terminbeløpet også med eventuelt økte renter. Banken beregner et rentepåslag på lønnen din på 4–5 %. Rentene går som kjent opp og ned og du må dermed tåle en renteoppgang på inntil 5 % på dagens renter. 

I tillegg ser banken på om du også klarer å betalt på dine andre faste månedlige utgifter, som transport, forsikringer, telefon, strøm og mat.

Har du ikke nok inntekt selv, kan man benytte medlånetager, for eksempel foreldre. Da vil de stå like ansvarlige som deg for at gjelden blir betjent. Det betyr at medlånetager må betale på gjelden dersom du ikke skulle gjøre det.

Hvordan betale ned på gjelden når alle utgiftene er høye
Hvordan betale ned på gjelden når alle utgiftene er høye

Hva slags dokumentasjon trenger jeg?

Av dokumentasjon må det legges med siste 3 måneders lønnsslipper. Er du nyansatt, legg ved signert arbeidskontrakt, samt siste års skattemelding. Der vil banken kunne se en oversikt over din økonomiske situasjon.

Har du andre inntekter, som ekstrajobb, verv du tjener penger på, sesonginntekt av noe slag eller leieinntekter, dokumenter dette også, slik at banken får et totalbilde av din økonomi.

Har du barnebidrag, er det fint med avtale om privat bidrag. Ellers kan du hente ut fra Nav, dersom du får barnebidrag gjennom Nav innkreving.

Betalingsvilje

Så ser banken på din betalingsvilje. Bankene vil sjekke din betalingsvilje for å unngå å gi lån til deg som har betalingsproblemer fra før. Banken sjekker derfor via en kredittsjekk om du har betalingsanmerkninger eller inkassosaker på deg. Har du det, er det ikke mulig å få lån i de tradisjonelle bankene.

Person som jobber hardt med at kredittscoren skal bli bedre
Person som jobber hardt med at kredittscoren skal bli bedre.

Du kan også enkelt kredittsjekke deg selv gratis her.

Gjeldsmegleren Norge har avtaler med banker som rydder opp for deg, og som kan tilby refinansieringslån selv ved inkassosaker.

Fast månedlig sparing og bufferkonto, er også noe som er positivt i forhold til å slike om lån. Det er lurt å ha en bufferkonto til uforutsette utgifter.

Sikkerhet for lånet – kausjonist

Når disse tingene er på plass, så ser banken på sikkerhet for lånet.

Det finansieres ikke i dag utover 85 % belåning, av verdien på boligen du enten eier eller skal kjøpe. Du kan derimot benytte kausjonist, dersom du enten ikke har nok sikkerhet oppstart ved kjøp selv, eller ved at du har gjeld som skal refinansieres og som da totalt overstiger verdien du har i egen bolig. 

Kausjonister kan for eksempel være foreldre som kan stille sikkerhet i sin bolig for ditt lån, de vil da aksjonere for ditt lån. Dette er en sikkert for at kausjonisten er ansvarlig for at den delen av lånet de stille sikkerhet for, vil bli betalt, dersom du ikke klarer å betjene lånet, vil kausjonisten(e) måtte stå til ansvar for betaling.

Les mer om kausjonister her.

Eldre og yngre kvinne studerer en dataskjerm
Har du noen som er villige til å stå ansvarlig for lånet dit?

Hvor mye kan du låne?

I boliglånsforskriften heter det at du ikke kan låne mer enn 5 ganger brutto årsinntekt. Dette gjelder all gjeld du har, enten det er billån, studielån eller forbruksgjeld.

Les mer om boliglånsforskriften.

Mange leier bolig og betaler da mer enn hva du ville ved å få kjøpt deg en bolig og kommet deg inn i boligmarkedet. Det er som regel mye mer lønnsomt å eie enn å leie. Kanskje du er nyutdannet og ikke har inntektshistorikk, kanskje du har jobbet tilsvarende 100 % i mange år, men likevel ikke er fast ansatt, ta da kontakt med Gjeldsmegleren Norge.

Vi skreddersyr søknader for deg og har banker som kan se mulighetene fremfor å sette deg låst inn i en boks.

Kontakt oss!

    DITT NAVN

    TELEFONNUMER

    DIN E-POST

    DIN BESKJED