Hva får jeg i pensjon?

Hva kommer du til å få i pensjon, hva er målene dine og hva ønsker du å gjøre når du blir pensjonist? De aller fleste av oss tenker ikke på hva vi vil få utbetalt i pensjon, før det nærmer seg pensjonsalder – men det bør du gjøre! Pensjonen du kommer til å få utbetalt, er tross alt det du skal leve for når du ikke lenger kan jobbe.

Pensjonen du mottar er avhengig av hva du har tjent og spart opp gjennom yrkeslivet.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan pensjonssystemet fungerer og hva du må tenke på for å få en best mulig pensjonstid.

Hvordan er pensjonen bygget opp?

I Norge er pensjonssystemet satt sammen av 3 ulike kollektive pensjonsordninger. Det betyr at pensjonen din kan være sammensatt av følgende: Alderspensjon fra Folketrygden, tjenestepensjon, avtalefestet pensjon (AFP) og privat pensjonssparing.

1) Pensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra Folketrygden er den viktigste pensjonen vi har i Norge. Det settes av 18,1 % av inntekten din til en pensjonssparing som administreres av NAV.

Er nordmenn litt naive og blir lett svindlet i økonomisaker - gjeldsmegleren norge
Har du sjekket hva du vil få utbetalt i pensjon?

Når kan du ta ut alderspensjon ?

1) Du kan starte å ta ut alderspensjon etter at du har blitt 62 år, men skal du ta ut alderspensjon før fylte 67 år, må du ha nok oppspart pensjon til at du kvalifiserer til minstepensjon.

2) Tar du ut pensjon fra du fyller 62 år, må du vite at du vil få en lavere pensjon enn om du venter. Dette fordi man beregner pensjonen ut fra hvor lenge de som er født i ditt årskull statistisk sett er forventet å leve. Pensjonen fordeles da etter antall år du statistisk sett er forventet å leve.

3) Du kan kombinere alderspensjon fra folketrygden samtidig som at du kan jobbe, uten at den reduseres.

Hva vil jeg få i pensjon?

Alderspensjonen fra folketrygden beregnes og håndteres av NAV. For å beregne hva du vil motta i alderspensjon fra folketrygden, gå inn på NAV sin pensjonskalkulator. Ønsker du å se hva

2) Tjenestepensjon

Hva er tjenestepensjon, og hvem mottar tjenestepensjon? Offentlig tjenestepensjon opparbeider du deg om du har jobbet i kommune eller stat. Dette gjelder for dem som er født til og med 1962.

Hvordan beregnes tjenestepensjon?

Offentlig tjenestepensjon dersom man jobber i stat eller kommune - Gjeldsmegleren
Offentlig tjenestepensjon får man dersom man jobber i stat eller kommune (om du er først 1962 eller før).

3) Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP står for avtalefestet pensjon. Dette er en livslang pensjon du kan ta ut etter at du har fylt 62 år, når vilkårene er oppfylt. I privat sektor er dette en tariffbasert pensjonsordning. Dette gjelder kun for de firmaer som har tariffavtale der AFP inngår. Du må for eksempel ha vært i en AFP-ordning i 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år for å kunne ta ut AFP i privat sektor. 

I offentlig sektor er AFP en tidligpensjonsordning for alle årganger frem til 1962-årgangen. Fra og med 1963-årgangen blir offentlig AFP lik den private AFP-ordningen.

4) Privat pensjonssparing

I tillegg har vi eventuelle private pensjonssparinger. Har du vært inne og beregnet din pensjon, og oppdaget at beløpet du kommer til å få utbetalt er mye mindre enn du trodde? Da er du ikke alene. Kanskje samsvarer dette beløpet overhodet ikke med hvordan du ønsker å leve når du pensjonerer deg. Derfor er det lurt å tenke på privat pensjonssparing allerede fra tidlig alder. Her finnes det mange ulike alternativer. Det som er viktig å tenke over er blant annet følgende:

Sparing på sparegris gir ingen renter
Sparing på sparegris gir ingen renter
  1. Hvor mye ønsker du å ha i utbetalt pensjon når du trer ut av arbeidslivet?
  2. Hvor lenge må du da spare for å totalt få utbetalt den ønskede pensjonen din?
  3. Hvor mye har du anledning til å spare hver måned? Dette må du kunne endre dersom din økonomiske situasjon endres.
  4. Hvor stor risiko er du komfortabel med å ta under sparingen din?
  5. Er du villig til å binde det oppsparte til pensjonsalder.

Det finnes mange ulike spareformer, med for- og bakdeler. Det er viktig at du setter deg inn i hva som vil være det beste for deg og tenker igjennom følgende: Hvilke behov kommer du til å ha når du blir pensjonist? Hvordan vil du leve? Hva ønsker du å gjøre? Og hva trenger du å få utbetalt for å kunne oppfylle disse ønskene?

Spare til pensjon i aksjefond?

Skal du spare lenger enn 7 år, er aksjefond antakelig et godt sparealternativ for deg. Sparing i enten aksjefond eller med en pensjonsforsikring, vil trolig være det som gir deg høyest avkastning på pengene du sparer. Det er viktig å være klar over at man vil oppleve kurssvingninger i et aksjefond, men det er likevel en relativt trygg investeringsmåte dersom du sparer langsiktig. (Trenger du pengene i løpet av et par år anbefales høyrentekonto).

Hva er fordelene med pensjonssparing i aksjefond?

  • Når du sparer i aksjefond, er pengene tilgjengelig når du måtte trenge dem – du kan ta dem ut når du ønsker.
  • Aksjeandelen justeres automatisk etter din alder. (Slik at risikoen for kurssvigninger blir mindre etterhvert som du blir eldre.)
  • Du kan spare så mye du vil og ta ut pengene over så lang tid du måtte ønske.
Kvinner sparer mer i aksjer og fond enn før
Sparing i aksjefond er ikke en kortsiktig sparemetode men passer for deg som har en sparehorisont på over 7 år.

Hva er pensjonsforsikring?

Pensjonsforsikring er en spareforsikring. Du setter inn sparepenger i et pensjonsfond og sparer opp rentene som vil bli utbetalt i et månedlig beløp den dagen du pensjonerer deg.

Hvor mye vil jeg få utbetalt når jeg sparer i pensjonsforsikring?

Hva du vil få utbetalt den dagen du pensjonerer deg, kommer an på hvor mye du har spart og hvor lang tid du velger å få utbetalt pensjonen din over.

Hva er bundet pensjonssparing?

Bundet pensjonssparing er også et alternativ. Det finnes mange ulike spareformer her også, men den mest kjente er kanskje bundet pensjonssparing i IPS. Her får du også skatteutsettelse som er en fordel i denne spareformen. Pengene du sparer er bundet, men du kan starte utbetalingene på oppspart beløp når du har fylt 62 år.

Begynn å planlegge din pensjon nå!

Vi håper du har fått en liten forståelse for hvorfor det er viktig å tenke på pensjon selv om det er mange år til pensjonisttilværelsen, samt at du har fått noen tips om ulike alternativer for pensjonssparing. Jo tidligere du starter å spare til pensjonen din, jo bedre kommer du til leve når du får mer fritid og vil få bruk for pengene.

Vi i Gjeldsmegleren Norge jobber ikke med pensjoner eller rådgivning innen pensjonssparing, så har du spørsmål rundt din pensjon bør du kontakte en pensjonsrådgiver, banken din eller andre kvalifiserte innenfor dette feltet.