Hva er reglene for å kunne søke gjeldsordning?

En gjeldsordning kan være siste utvei om gjelden din har blitt for stor og uhåndterlig. Når du inngår en gjeldsordning vil du over en periode kunne få muligheten til å betale ned så mye som mulig av gjelden din. Denne perioden settes vanligvis til 5 år. Når perioden er over regnes man vanligvis som gjeldsfri, og den gjenstående gjelden som inngår i gjeldsordningen slettes.

Slik starter du prosessen om å søke om gjeldsordning

Dette gjør du for sette igang prosessen: Ta først kontakt med kommunen du har folkeregistrert adresse i og legg frem saken din for den kommunale gjeldsrådgiveren. Du kan også ta kontakt direkte med namsmannen i kommunen du bor i. Informasjon om gjeldsordning finnes også hos f.eks. NAV eller politiet.

Kommunen vil da vurdere om det er andre tiltak enn gjeldsordning som kan være aktuelle for deg i akkurat din situasjon. Kanskje kan problemene løses uten bruk av gjeldsordningsloven? Det vil være den beste løsningen.

Sletting av gjeld - Gjeldsmegleren kan hjelpe deg med å få tilbake kontrollen

Finnes det andre muligheter enn gjeldsordning? 

Du kan kontakte for eksempel Gjeldsmegleren Norge. Kanskje du har økonomiske muligheter du ikke var klar over, eller at det finnes bedre løsninger for deg enn gjeldsordning.

I kommunen kan du også få veiledning om hvordan du skal forhandle med kreditorene på egen hånd. Denne prosessen bidrar vi i Gjeldsmegleren Norge med også, dersom vi har mulighet for en finansiell løsning og en refinansiering av all misligholdt gjeld. En slik løsning krever sikkerhet i fast eiendom (refinansiering med pantelån).

Dersom problemene ikke lar seg løse ved annen ordning, kontakt namsmannen og søk om å komme inn under gjeldsordningsloven.

Søknaden skal fremmes for namsmannen på det stedet der du bor. På mindre steder er lensmannen namsmann, i byene kan det være namsfogden du skal henvende deg til. Hos namsmannen får du all nødvendig informasjon, samt bistand til å fylle ut søknaden.

Vil du har mer informasjon om gjeldsordning, gå inn her.

Hovedvilkår for å få gjeldsordning:

Kommer restskatten på toppen av andre regninger - Gjeldsmegleren Norge bistår
Å måtte inngå gjeldsordning er ingen ønsket situasjon, men kan noen ganger være eneste vei ut av økonomiproblemene.

● Du må etter beste evne ha forsøkt på å løse problemene på egen hånd, eller søkt hjelp for dette, helst i kommunen du bor i.

● Du må være varig ute av stand til å betale gjelden.

● Du må som hovedregel ikke ha hatt gjeldsordning tidligere.

● Det må ikke virke støtende på andre skyldnere eller samfunnet for øvrig at gjeldsforhandlinger åpnes.

Kontaktskjema