Hva er pant?

Du har sikkert hørt at lån med pant som regel har bedre betingelser enn lån uten pant. Men hva er pant og hva er formålet med pant?

Pant, panterett og pantesikkerhetens formål

En panterett er i panteloven en særrett til å søke dekning for et krav – et lån. En panterett er sikkerhet som stilles i forbindelse med en kreditt. 

Å pantsette noe forbindes som regel med at du tar opp et lån og stiller sikkerhet i verdien av det som pantsettes. Tar du opp et billån, er det pant i bilens verdi som sikkerhet for billånet, tar du opp et boliglån, er det sikkert i boligen for lånet som tas opp.

Pantet er en formuesgjenstand som er ment som sikkerhet for at lånet skal bli oppfylt, altså tilbakebetalt etter avtalen som er inngått.

Den som har panterett har førsterett!

Den som har panterett, for eksempel en bank for et boliglån, har eksklusiv rett til å søke dekning for sitt krav i panteobjektet / formuesgjenstanden. Denne retten kommer foran krav fra eierens eventuelle andre kreditorer.

Skulle du som lånetager misligholde pantekravet (ofte et lån) vil panthaveren (ofte en bank) ha krav på å realisere pantet sitt (ofte en bolig). Pantehaver er da ikke avhengig av skyldnerens betalingsvilje eller evne.

Frustrert person blir dømt til å betale tilbake lån
Lån forsvinner dessverre ikke av seg selv, og må betales tilbake.

Tinglysing av panteretten

Ved etablering av et pant skal det sikres med rettsvern. Rettsvernet etableres som regel ved at panteretten blir tinglyst, eller registrert i et realregister som grunnboken. Ved å registrere panteretten, kan eier av panteobjektet fortsatt bruke dette, selv om det er pantsatt. 

Et eksempel på det, er om du for eksempel vil ta et 2. prioritets pantelån, altså et nytt lån i en annen bank. Da vil den banken få pant bak den banken som har etablert pant først, altså som har 1. prioritets pant.

Du kan da låne opp mer på boligen, dersom det er ledig sikkerhet for dette.

Pantsatt bil - få hjelp hos Gjeldsmegleren
Pantsatt bil? Få hjelp med økonomien hos Gjeldsmegleren Norge.

Oversikt over ulike formuesobjekter / panteobjekter:

Kontanter - norske kroner i tusenlapper
En bunke med 1000 kr-lapper
 • Aksjeleiligheter registreres med melding til aksjeselskapet, samt overlevering av innskuddsbevis
 • Fast eiendom eller borettslagsboliger, tinglyses pant hos Statens Kartverk i Grunnboken.
 • Motorkjøretøy, der registreres salgspantet i løsøreregisteret ved overdragelse av kjøretøyet
 • Salgspant i løsøre, der oppnår man rettsvern ved skriftlig avtale ved overlevering.
 • Registrerte aksjer, rettsvern registreres i VPS.
 • Uregistrerte aksjer, der må du sende melding til aksjeselskapet for å få rettsvern.
 • Pengekrav, melding til skyldner.
 • Bankkonto, der må det foreligge en skriftlig avtale som regel med samme bank om at det er pant i midler på særskilt konto og det må stå hvilket kontonummer dette gjelder for å oppnå rettsvern. Bankkontoen vil normalt være sperret for den som pantsetter kontoen.
 • Håndpant, da må som regel eier gi fra seg det som skal pantsettes og gi fra seg råderetten over det. Typisk eksempel på håndpant er panteforretninger, som overtar for eksempel en klokke mot å yte en pengesum, som du senere kan kjøpe tilbake innenfor gitte rammer og da få tilbake panteobjektet. Håndpant omtales som deponering.

Er du i økonomisk krise og trenger hjelp?

Ta kontakt med Gjeldsmegleren i dag – vi har gode tips i ermet til hvordan du kan klare å komme deg ut av gjelden. Ring oss på: 90 77 93 89, eller ta kontakt via kontaktskjemaet under:

  DITT NAVN

  TELEFONNUMER

  DIN E-POST

  DIN BESKJED