HVA ER INKASSO?

Inkasso er inndriving av forfalte regninger og pengekrav. 

Hvis en bedrift eller person ikke betaler en regning innen forfallsdato, kan den som har kravet (fordringshaver) sende ut inkassovarsel til den som ikke har betalt. Et inkassokrav er altså en purring eller betalingspåminnelse og betalingsoppfordring.

Mann som har tømt begge lommene sine for de siste slantene han har, men skylder fortsatt penger

HVA GJØR ET INKASSOBYRÅ?

Et inkassoselskap driver inn pengene for ubetalte regninger på vegne av fordringshaver.

Betaler du ikke innen forfallsdato i inkassovarselet, kan kravet sendes videre til et inkassobyrå for innkrevning, som for eksempel Kredinor eller Intrum inkassoselskap. Det finnes mange ulike inkassoselskap i Norge.

Inkassoselskapene har konsesjon fra Finanstilsynet for å kunne drive inkasso. Utover dette er bransjen regulert av Inkassoloven.

FRA UBETALT REGNING TIL INKASSO

Først får du faktura for varen eller tjenesten du har kjøpt eller bestilt. En faktura bekrefter et salg mellom en selger og en kjøper, og sendes ut av selgeren av varen eller tjenesten. Du som kjøper må betale den.

Forfallsdato på faktura er fristen for når fakturabeløpet må betales av deg som kjøper.

Hva en faktura er og skal inneholde.

Dette er for de aller fleste selvsagte ting i hverdagen, likevel er noe så «enkelt» som ubetalte regninger det første steget mot det som kan utvikle seg til en inkassosak. 

Har du problemer med inkasso og ønsker hjelp med å få samlet all gjeld i ett lån?

Kvinne mottar inkassovarsel i posten

HVA ER PURRING OG BETALINGSPÅMINNELSE?

Betaler du ikke fakturaen du mottar innen fastsatt frist, kan selger sende deg purring. Etter inkassoloven er det ikke lovpålagt at dette må sendes. 

HVA SKJER NÅR JEG HAR FÅTT INKASSOVARSEL?

Du mottar altså inkassovarselet. Dette er en påminnelse som kan sendes enten av den som har sendt deg fakturaen eller av et inkassoselskap. Da bør du snarest kontakte den du har mottatt varselet av for å prøve å finne en løsning.

Å få purring på en regning man har glemt å betale innen fristen, har nok hendt de fleste. Det som er viktig, er å ikke legge purring eller inkassovarsel til side, men betale, eller ta kontakt med utsteder for en løsning.

HVA SKAL ET INKASSOVARSEL INNEHOLDE?

  • Et inkassovarsel må være skriftlig og kan sendes enten per post eller til digitale postkasser.
  • Fristen for å betale det opprinnelige kravet skal være utløpt.
  • Du skal få en betalingsfrist på minst 14 dager.

Kreditor kan altså sende et inkassovarsel uten å ha sendt deg purring eller betalingspåminnelse først, men det skal ha gått minimum 14 dager fra den opprinnelige betalingsfristen du mottok i din faktura.

Det må også opplyses om hva kravet gjelder og totalbeløpet på kravet i inkassovarselet.

Økonomisk rådgiving hos Gjeldsmegleren Norge

HVA SKJER OM JEG IKKE BETALER VED INKASSOVARSEL?

Betaler du ikke innen fristen på mottatt inkassovarsel, kan det gå til rettslige tiltak. Får ikke inkassobyrået eller selger kontakt med deg, vil saken kunne oversendes for rettslig innkreving hos namsmannen eller forliksrådet. Dette vil føre til ekstra kostnader for deg. 

Som regel vil det sendes inn en forliksklage til forliksrådet. I forliksrådet er formålet å komme til enighet for å få løst saken silivrettslig. Da må du selv møte opp eller eventuelt sende en møteerstatter med fullmakt.

Les mer om forliksrådets oppgaver her.

Kvitt deg med kredittkortgjeld og unngå inkasso - Gjeldsmegleren

HVA OM JEG FORTSATT IKKE BETALER FRIVILLIG?

  • Dersom du ikke betaler ditt krav frivillig etter utenrettslig, kan inkassobyrået eller selger sende en utleggsbegjæring til Namsmannen. Ved behandling av saken hos Namsmann, kan det påløpe merkostnader. Les mer om utlegg her.

  • Betaler du fortsatt ikke kravet ditt, kan inkassobyrå eller selger kreve å få pengene inn gjennom tvangsdekning. Det kan for eksempel være tvangssalg av eiendom, eiendeler (kjøretøy, pant i konto).

  • Har du mottatt varsel om tvangssalg av bolig, betyr det at du har mottatt en melding om at en kreditor krever at boligen din skal selges ettersom de utestående kravene dine ikke har blitt betalt.

Økonomisk rådgiving hos Gjeldsmegleren Norge

VI KAN I MANGE TILFELLER HJELPE DEG Å RYDDE OPP I INKASSOSAKER

Man kan havne i økonomisk uføre av mange ulike årsaker. Det kan være at man mister jobben, det kan skje endringer i husholdningen, som samlivsbrudd, sykdom med mer. Men det gode er at man også kan komme seg på økonomisk fote igjen!

Dersom du f.eks. har fått en tvangssalgsbegjæring, bør du kontakte oss snarest. Vi skal gjøre så godt vi kan for å hjelpe deg gjennom hele prosessen.

Kvinne sitter smilende med PC i fanget og kaffekopp i hånda

Du finner også mye nyttige råd om hvordan å komme seg på økonomisk fote igjen i våre beste økonomiske råd, og i vår økonomiblogg.

Har du tidligere søkt om refinansieringslån, finansieringsbevis eller topplån i banken din og fått avslag? Kontakt Gjeldsmegleren Norge, så vil vi se på hvordan vi kan få hjulpet deg.

Vi er behjelpelige med å sette opp søknaden for deg. Vi ser på ulike måter for å gjøre utgiftene dine lavere, slik at muligheten for å betjene det lånet du trenger kan være tilstede.

Det er gratis å bruke oss, vi hjelper deg til en bedre økonomisk hverdag.