Hva er e-takst? Hvordan lese en e-takst?

Når du skal søke om lån i banken din, er det en del opplysninger banken ønsker av deg. I de fleste tilfeller ønsker banken en e-takst på boligen din for å se om de kan tilby deg pantelån, og hvilken rente de kan gi deg.

Hva er en e-takst?

E-takst står for elektronisk takst, og er en bransjestandard og et verktøy for verdifastsettelse av eiendommer og boliger.

En e-takst gir eiendommen en verdi basert på en rekke ulik statistisk data, som beliggenhet, salgspriser på tilsvarende boliger i området, standard på eiendommen, omsetningshastighet i området og kommunen eiendommen ligger i, samt selvsagt eiendomsmegleres kunnskap om området og markedet.

En e-takst skal også inneholde bilder av bad, kjøkken og fasade. Verdien vil speile hva du vil kunne få for eiendommen i markedet.

Nabolag, eiendomsverdi og kommunescore - Gjeldsmegleren
E-taksten sier noe om eiendommens verdi basert på faktorer som beliggenhet og salgspriser på tilsvarende boliger i området.

Oversikt over hva du kan lese i en e-takst:

MARKEDSANALYSE

Omsetningshastighet

Omsetningshastigheten i området eiendommen befinner seg i er som regel sett over de siste 3 månedene. Tar det lenger tid enn 45 dager å selge eiendommen, skal du være oppmerksom: Bankene ser på dette og spesielt i forbindelse med mellomfinansiering.

Kommunescore

Derfor er det enkelte banker som ikke ønsker å ta pant i eiendommer med lav kommunescore. Spesielt om banken ikke har en lokal filial og ikke kjenner markedet i kommunen du har eiendom, da benytter de seg ofte av å studere kommunescoren.

Kommunescoren går fra 0–20. Denne scoren sier deg om lokalområdet har et velfungerende boligmarked eller ikke. Boligmarkedet er velfungerende dersom kommunescoren er 10 eller høyere. 

Områdescore

Områdescore er også noe bankene ser på i forbindelse med lån. Den går også fra 0–20 og forteller deg om det er et velfungerende boligmarked lokalt. Score fra 10 og oppover betegnes som et velfungerende område.

STATISTISK ANALYSE I E-TAKST

  • Estimatet i en verdivurdering, altså en statistisk markedsverdi av eiendom. Om verdien avviker mer enn 10 %, bør den sjekkes nærmere.
  • Et avvik på mer enn 10 % i generell markedsutvikling i verdivurderingen, bør også sjekkes nærmere opp.

VERDITAKST

  • Er verditaksten eldre enn 3 måneder, kan markedsprisen ha endret seg, derfor ønsker de fleste banker oppdaterte e-takster og helst ikke eldre enn 3 måneder.
  • Tar det mer enn 45 dager utover gjennomsnittlig omsetningshastighet i området eiendommen ligger, kan dette indikere at eiendommen har noe spesielt ved seg, som man bør sjekke nærmere opp hva kan være.