HVA ER BETALINGSANMERKING?

En betalingsanmerkning er et varsel til deg om at du har en forfalt faktura som ikke er betalt.

Det har vært sendt ut varsler til deg med betalingsoppfordringen, og betaler du heller ikke disse, får du en registrert betalingsanmerkning på deg.

Det er et kredittopplysningsbyrå som for eksempel Experian eller Bisnode som registrerer anmerkningen på deg. De som kan melde fra om anmerkningen, er Namsmannen og Forliksrådet, Inkassobyråene, Statens innkrevningssentral og Løsøreregisteret. Disse melder anmerkningen inn til kredittopplysningsbyråene, som så registrerer anmerkningen, altså dine ubetalte krav.

Betalingsanmerkning - Gjeldsmegleren hjelper deg

HVORDAN FÅR JEG BETALINGSANMERKNING?

Når du har regninger som er forfalt til innbetaling, vil du først motta et varsel, en betalingsoppfordring eller en betalingspåminnelse. Da har du fortsatt mulighet til å betale for deg og du har enda ikke fått registrert en betalingsanmerkning på deg.

Dersom du derimot ikke betaler innen 30 dager, kan det meldes inn til kredittopplysningsbyråene og det blir registrert anmerkning på deg.

Har man betalingsanmerkinger vil det være vanskelig å få abonnementer, forsikringer, kjøpskreditter og lån. 

HAR DU IKKE BETALT NED PÅ LÅNET PÅ EN STUND?

Det kan for eksempel registreres betalingsanmerkning på deg dersom du har misligholdt avdragsordningen din på lån, om du har fått utleggsforretning gjennom Namsmannen, blitt slått konkurs, har en dom fra forliksrådet, eller at du ikke har betalt en betalingsoppfordring innen fristen på 30 dager.

Du er ikke kredittverdig når du har en registrert betalingsanmerkning på deg.

For mange ubetalte regninger kan tvinge deg ned i knestående - Gjeldsmegleren

Har du for mange betalingsanmerkninger og trenger hjelp med å få samlet all gjeld i ett lån?

Betalingsanmerkning blir stående i 4 år

HVORDAN SJEKKER JEG OM JEG HAR BETALINGSANMERKING?

Du kan gå inn å gratis ta en kredittsjekk av deg selv, hos for eksempel Bisnode og Experian.

Gå inn her for å få full oversikt over gjeld og betalingsanmerkninger. Her finner du også direktelink til gratis kredittsjekk.

HVOR LENGE STÅR EN BETALINGSANMERKNING REGISTRERT PÅ MEG?

En betalingsanmerkning står registrert i fire år, men hvis du betaler ut kravet i sin helhet, vil anmerkningen bli slettet med en gang. Etter fire år må inkassobyrået sette i gang nye rettslige skritt hvis det skal registreres en ny betalingsanmerkning på deg.

FÅR JEG LÅN SELV OM JEG HAR BETALINGSANMERKING?

Ja, vi i Gjeldsmegleren Norge kan hjelpe deg med lån selv om du har betalingsanmerkninger og inkassokrav.

Formålet vil være å få refinansiert dine utestående krav, samle dem inn i et nytt, friskt pantelån med gode betingelser.

Anmerkningene slettes med en gang kravet er betalt inn i sin helhet, og du sitter igjen med kun ett nytt lån – som friskmelder din økonomi.

Det må stilles sikkert i fast eiendom for å få refinansiert misligholdt gjeld.

Refinansier - Samle lån og gjeld og få færre bekymringer

GJELDSMEGLEREN NORGE KAN HJELPE DEG MED LÅN DERSOM DU:

  • Har fått avslag om lån i banken din.
  • Har inkasso/betalingsanmerkninger.
  • Har mye dyr forbruksgjeld og kredittgjeld / usikrede lån.
  • Har lønnstrekk, skattekrav og ubetalte regninger.
  • Ikke har en «A4-økonomi».
  • Har sikkerhet i bolig (enten egen bolig eller realkausjonist).
Refinansiering med sikkerhet i bolig kan få økonomien på fote igjen - Gjeldsmegleren

NÅR BLIR BETALINGSANMERKINGEN SLETTET?

En betalingsanmerkning skal slettes med en gang kravet er betalt ned i sin helhet. En betalingsanmerkning skal også slettes dersom kravet er eldre enn 4 år gammelt.

Samle lån og finn roen - Gjeldsmegleren

BETALINGSANMERKINGER? KONTAKT OSS SÅ SNART SOM MULIG

Det er viktig å ikke lukke øynene for betalingsproblemer og inkassovarsler. Ta kontakt med oss straks du føler at regninger og krav begynner å vokse deg over hodet, så kan vi se på løsninger sammen.

Selv om du har fått avslag når du har søkt om refinansieringslån tidligere, er ikke håpet ute. Vi har forhandlet fram mange gode ordninger med sikkerhet i eiendom/kausjonist gjennom våre samarbeidende banker.

Se gjerne våre økonomitips og les vår økonomiblogg.

Det er gratis å bruke oss, vi hjelper deg til en bedre økonomisk hverdag.