Hva betyr kredittsjekk og når er du kredittverdig?

Når du søker om lån, kredittkort, skal tegne ulike abonnementer eller handle på nett med faktura, har du garantert blir kredittsjekk. Men hva er en kredittsjekk og hva kan man lese ut av den? Har du ingen betalingsanmerkninger, men likevel ikke får innvilget nytt lån etter at banken har kredittsjekken deg? 

Vi skal her forsøke å forklare deg hva banken kan lese ut av en kredittsjekk.

Hva er kredittsjekk?

En kredittsjekk er en økonomisk kontroll av en person eller en bedrift. Skal det søkes om lån, kredittkort eller start av abonnementer som for eksempel mobilabonnement og strømabonnement, er det vanlig å foreta en kredittsjekk. Du vil da få et gjenpartsbrev av et kredittopplysningsselskap som har konsesjon fra Datatilsynet: 

Man får følgende opplysninger ved en kredittsjekk:

Ved kredittsjekk får man oversikt over: 

 • Inntektsinformasjon
 • Skattemelding, basert på opplysninger fra skattedirektoratet
 • Betalingsanmerkninger 
 • Næringsinteresser registrert hos Brønnøysundregisteret
 • Pant i løsøreregisteret
 • Folkeregistrert adresse 

Ta en gratis kredittsjekk av deg selv her.

Dame med sjokkerende lang liste over økonomiske problemer
Har du en sjokkerende lang liste med økonomiske problemer?

Hva er kredittscore?

Du vil ut ifra disse opplysningene få en tildelt kredittscore. Din kredittscore settes blant annet på bakgrunn av betalingshistorikk, alder og inntekt.

Kredittscoren går fra 1 til 100, hvorav 100 er best. Den forteller om din betalingsvilje og betalingsevne, samt om du er kredittverdig.

Har du registrerte betalingsanmerkninger, er du ikke kredittverdig, men hos Gjeldsmegleren Norge kan du likevel få hjelp til lån, som refinansieringslån med sikkerhet i bolig. Formålet er å få betalt ut dine inkassokrav og dermed få lavere renter og bedre betingelser på gjelden du har og samtidig bli kredittverdig igjen.

Les mer om lån med betalingsanmerkning og inkasso. 

Les også vår artikkel om hvordan du kan slette inkassokrav og betalingsanmerkninger.

Årsaker til dårlig kredittverdighet

Har du en dårlig kredittverdighet kan dette være årsakene du bør være oppmerksom på:

 • Betalingsanmerkninger. Det blir registrert betalingsanmerkning på deg dersom du har uoppgjorte inkassokrav.
 • Regninger som du ikke betaler til forfall.
 • Overtrekk på bankkonto.
 • Større variasjoner i din inntekt, det viser til at økonomien din kan være variabel og ustabil, i en kredittsjekk finner man som regel inntekt for siste 3 likningsår. Har du varierende inntekt fra år til år så slår dette negativt ut i en kredittscore.
 • Har du et enkeltmannsforetak med betalingsanmerkninger eller uoppgjorte inkassokrav, vil dette slå negativt ut for deg. Du er juridisk økonomisk ansvarlig dersom du har et enkeltmannsforetak.
 • Er du styremedlem i selskaper det går dårlig med og som har en lav kredittscore, vil dette også slå negativt ut på din personlige kredittscore i en kredittsjekk.
 • Har du gjeldsordning når kredittsjekk foretas, vil du ikke få lån eller kreditt.
Uvettig bruk av kredittkort kan føre til uhåndterbar gjeld som kan være en tung bør å bære
Bruk av kredittkort kan føre til uhåndterbar gjeld som er en tung bør å bære.

Hvordan kan du forbedre kredittscoren din?

Kredittscoren kan bli bedre dersom du jobber med den
Det ER mulig å forbedre kredittscoren sin.
 • Det du trenger gjøre noe med kan du se ut fra listen over. 
 • Har du betalingsanmerkninger, må disse kravene betales ut for å slettes.
 • Har du anmerkninger på deg som du ikke visste om før du skulle søke lån, ta kontakt med inkassobyrået de er registrert hos for å se om disse er innfridd og skulle vært slettet. Det skjer ofte at inkassobyråene «glemmer» å sende slettemeldinger på krav som er innfridd.

Dersom du ønsker å sette eller oppheve kredittsperre på deg selv, så finner du oppskriften for det her: Hvordan sette kredittsperre på seg selv?

For ofte stilte spørsmål i forbindelse med inkassokrav, betalingsanmerkninger og utlegg, finner du mange gode svar på Gjeldsmeglerens spørsmål- og svarsider.

Trenger du hjelp med din økonomi, trenger du lån har spørsmål i denne forbindelse, ta uforpliktende kontakt med oss.