GJELDSSANERING ELLER GJELDSORDNING

Gjeldssanering betyr sletting av deler eller hele din gjeld. Det innebærer forhandlinger med kreditorer, banker, finansinstutisjoner, inkassobyråer eller offentlige etater.

Gjeldssanering kan være det eneste alternativet for gjeldsofre med alvorlige økonomiske problemer. Når det snakkes om gjeldssanering for privatpersoner i dag mener man som regel en løsning med gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

NÅR KAN MAN FÅ GJELDSSANERING?

 • Når en kreditor mener det er lite sannsynlig at du klarer å innfri lånet i overskuelig fremtid.
 • Når en kreditor kan være villig til å motta et beløp i dag og dermed ettergi gjeld.
 • Gjelden som søkes slettet eller redusert MÅ være eldre enn 3 år.

Gjeldssanering i form av en gjeldsordning er absolutt siste utvei. Det følger en gjeldsordningsperiode på normalt 5 år hvor du kun beholder en fastsatt sum til livsopphold samt utgifter til bolig, resterende går til dekning av gammel gjeld. For noen kan dette likevel være eneste måte å gjenvinne kontrollen på, i en økonomisk krise.

Du har alltid har krav på å få gratis hjelp av en kommunal gjeldsrådgiver dersom du ikke evner å løse problemene på egenhånd. Dog varierer kvaliteten på rådgivningen veldig, så vi vil anbefale deg å ta kontakt med oss som profesjonell rådgiver, for en gratis vurdering.

TVUNGEN GJELDSORDNING

Hvis en eller flere kreditorer ikke vil godta forslaget til frivillig gjeldsordning kan det begjæres tvungen gjeldsordning til namsmannen innen utløpet av gjeldsforhandlingsperioden. Namsmannen oversender straks saken til tingretten.

Du kan lese mer om gjeldsordning på Regjeringens nettside eller på Lovdata.

HØRES DETTE OVERVELDENDE UT?

Lurer du på om det er andre og bedre løsninger for din økonomiske situasjon, så ta kontakt med Gjeldsmegleren Norge, så hjelper vi deg gjerne! Helt uforpliktende og gratis.

FRIVILLIG GJELDSORDNING

Vedtatt frivillig gjeldsordning vil si at alle kreditorene har akseptert det fremlagte forslaget til gjeldsordningsavtale. Forslaget må aksepteres av alle. En frivillig avtale kan innebære betalingsutsettelse av hele eller deler av gjelden, at fordringshaverne helt eller delvis gir avkall på renter og omkostninger, eller at gjelden faller bort helt eller delvis med en gang eller etter utløpet av gjeldsordningsperioden. 

I og med at en frivillig gjeldsordning betinger at samtlige kreditorer har akseptert forslaget til avtale kan det i prinsipp avtales hva som helst. Det er imidlertid alltid en forutsetning at ordningen ikke er støtende for samfunnet og den alminnelige betalingsmoral blant andre skyldnere. En frivillig gjeldsordning strekker seg normalt over fem år.

DOKUMENTASJON VED SØKNAD OM GJELDSORDNING

HVA TRENGS FOR Å SØKE OM GJELDSORDNING?

Når du skal søke om gjeldsordning, trenger Namsmannen en oversikt over økonomien din. Namsmannen trenger å vite utgifter og inntekter.

 • Kravoversikt: Lag en liste over alle dine utestående krav. For å finne full oversikt over inkassokrav og lån, gå inn på linken her og få hjelp til hva du finner hvor.
 • Dokumentasjon på inntektene dine og eventuelt på din samboers eller ektefelles inntekter. Siste 3 lønnsslipper, siste 3 utbetalingsoversikter fra fast inntekt fra Nav (uføretrygd eller pensjon). Har du ny jobb, legg ved signert arbeidsavtale. Er du selvstendig næringsdrivende må du legge ved siste års regnskap og resultatregnskap for inneværende år.
Regninger og inkassokrav og lån
 • Legg ved dokumentasjon på at du har kommunisert og forsøkt å inngå avtaler og ordninger med kreditorene dine. For eksempel mailkorrespondanse mellom deg og de ulike kreditorene og inkassobyråene.
 • Legg ved kopi av din skattemelding for siste 3 år. Har du ektefelle eller samboer, skal siste 3 års skattemeldinger legges ved for den personen også. Disse lastes ned som PDF-fil fra www.altinn.no
 • Du må legge ved dokumentasjon på boligutgifter. Dette betyr leiekontrakt, eventuelt saldo på boliglånet med renter, månedlige avdrag og renter. Dersom det er fellesutgifter må du legge ved dokumentasjon på hvor mye dette er per måned, f. eks siste faktura.
 • Dokumentasjon på andre faste utgifter som for eksempel barnehage, barnebidrag, SFO eller Aks. Har du andre faste utgifter til for eksempel medisiner legger du ved dokumentasjon på dette.
 • Har du spesielle diagnoser som har betydning for din økonomiske situasjon, legg ved legeerklæring på dette.
 • Har du vært under konkursbehandling, skal det ligge med dokumentasjon på innberetningen og sluttberetningen.

GJELDSORDNING – EN NY SJANSE

Med gjeldsordning får du en ny sjanse til å få ryddet opp i økonomien en gang for alle. Det er ikke en lettvint løsning, og du må jobbe hardt og målrettet for å det til.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende gjennomgang av hvordan vi best kan hjelpe deg i forbindelse med igangsettelse av en gjeldsordning. I de fleste tilfeller finnes det gode løsninger.

Her finner du link til søknadsskjema for gjeldsordning som skal sendes Namsmannen. 

 

Det er gratis å bruke oss, vi hjelper deg til en bedre økonomisk hverdag.