GJELDSSANERING

Gjeldssanering kan være det eneste alternativet for gjeldsofre med alvorlige økonomiske problemer. Når det snakkes om gjeldssanering for privatpersoner i dag er det som regel snakk om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven som løsning.

Gjeldssanering betyr sletting av deler eller hele din gjeld. Det innebærer forhandlinger med kreditorer, banker, fintansinstutisjoner, inkassobyråer eller offentlige etater.

NÅR KAN MAN FÅ GJELDSSANERING?

  • Når en kreditor mener det er lite sannsynlig at du klarer å innfri lånet i overskuelig fremtid.
  • Når en kreditor kan være villig til å motta et beløp i dag og dermed ettergi gjeld.
  • Gjelden som søkes slettet eller redusert MÅ være eldre enn 3 år.

Gjeldssanering i form av en gjeldsordning er absolutt siste utvei. Det følger en gjeldsordningsperiode på normalt 5 år hvor du kun beholder en fastsatt sum til livsopphold samt utgifter til bolig, resterende går til dekning av gammel gjeld. For noen kan dette likevel være eneste måte å gjenvinne kontrollen på, i en økonomisk krise.

Du har alltid har krav på å få gratis hjelp av en kommunal gjeldsrådgiver dersom du ikke evner å løse problemene på egenhånd. Dog varierer kvaliteten på rådgivningen veldig, så vi vil anbefale deg å ta kontakt med oss som profesjonell rådgiver, for en gratis vurdering.

TVUNGEN GJELDSORDNING

Hvis en eller flere kreditorer ikke vil godta forslaget til frivillig gjeldsordning kan det begjæres tvungen gjeldsordning til namsmannen innen utløpet av gjeldsforhandlingsperioden. Namsmannen oversender straks saken til tingretten.

Du kan lese mer om gjeldsordning på Regjeringens nettside eller på Lovdata.

FRIVILLIG GJELDSORDNING

Vedtatt frivillig gjeldsordning vil si at alle kreditorene har akseptert det fremlagte forslaget til gjeldsordningsavtale. Forslaget må aksepteres av alle. En frivillig avtale kan innebære betalingsutsettelse av hele eller deler av gjelden, at fordringshaverne helt eller delvis gir avkall på renter og omkostninger, eller at gjelden faller bort helt eller delvis med en gang eller etter utløpet av gjeldsordningsperioden. I og med at en frivillig gjeldsordning betinger at samtlige kreditorer har akseptert forslaget til avtale kan det i prinsipp avtales hva som helst. Det er imidlertid alltid en forutsetning at ordningen ikke er støtende for samfunnet og den alminnelige betalingsmoral blant andre skyldnere. En frivillig gjeldsordning strekker seg normalt over fem år.

VI HJELPER DEG – TA KONTAKT FOR EN GRATIS OG UFORPLIKTENDE VURDERING AV DIN SITUASJON

Det er gratis å bruke oss, vi hjelper deg til en bedre økonomisk hverdag.