GJELDSFORHANDLING - GJELDSMEGLING

Har du mye gjeld ulike steder, eller det er vanskelig for deg å betjene den gjelden du har, da kan vi hjelpe deg med gjeldsforhandling. Formålet med forhandlingen kan være å oppnå endring av lånevilkårene (f. eks. lengre løpetid eller utsettelse) slik at du kan betjene gjelden uten mislighold.

Som gjeldsforhandler er vårt mål å finne en felles løsning mellom deg og dine kreditorer, om hvordan gjelden skal gjøres opp, til det beste for begge parter.

DERSOM DU HAR MISTET OVERSIKT OVER GJELDEN DIN

Dersom du ikke lenger vet hvor du har lån eller hvor mye du skylder, hjelper vi deg med å få en oversikt over dette. Da vil veien videre være å se hvordan vi kan sette opp budsjetter for deg samt å forhandle frem avtaler du kan leve med. Dette vil gi økonomistyring og en bedre hverdag. Dersom muligheten for refinansiering er til stede, vil vi selvsagt hjelpe deg med dette også, uten ekstra kostnad.

Det er gratis å bruke oss, vi hjelper deg til en bedre økonomisk hverdag.