GJELDSFORHANDLING / GJELDSMEGLING

Har du mye gjeld ulike steder, eller det er vanskelig for deg å betjene den gjelden du har? Vi kan hjelpe deg med gjeldsforhandling.

Formålet med forhandlingen kan være å oppnå endring av lånevilkårene (f.eks. lengre løpetid eller utsettelse) slik at du kan betjene gjelden uten mislighold.

Som gjeldsmegler er vårt mål å finne en felles løsning mellom deg og dine kreditorer, om hvordan gjelden skal gjøres opp, til det beste for begge parter.

Gjeld som vokser en over hodet og en har mindre penger å rutte med hver måned

HAR DU MISTET OVERSIKT OVER GJELDEN DIN?

Dersom du ikke lenger vet hvor du har lån eller hvor mye du skylder, hjelper vi deg med å få en oversikt over dette. Ring oss gjerne på tlf. 90 77 93 89, så kan vi ta en prat om hvordan vi setter i gang.

Veien videre vil være å se hvordan vi kan sette opp budsjetter for deg samt å forhandle frem avtaler du kan leve med. Dette vil gi økonomistyring og en bedre hverdag. Dersom muligheten for refinansiering er til stede, vil vi selvsagt hjelpe deg med dette også, uten ekstra kostnad.

Det er gratis å bruke oss, vi hjelper deg til en bedre økonomisk hverdag.

HVORDAN FORHANDLE MED KREDITORENE?

Det er fullt mulig å kunne forhandle ned gjelden din hos dine kreditorer. Spesielt på de krav som har ligget lenge og hvor kreditor ikke har mottatt noen tilbakebetaling og ikke har mulighet til å ta utleggspant i eiendom, bil eller få etablert lønnstrekk. 

Det som er viktig før du går inn i forhandlinger, er at du faktisk har noe å forhandle med. Det betyr at du må ha noe å tilby kreditor som endelig oppgjør i saken som et reelt tilbud fra deg, som kreditor kan vurdere. Eventuelt kan du tilby dem deloppgjør og dermed kunne få en ny nedbetalingsplan du kan leve med. I noen tilfeller er det da mulig å få en lavere rente i en ny avtale med kreditor.

FINN UT HVA DU KAN TILBY KREDITORENE

Akkordinnbetaling av krav: I de fleste tilfeller er det et godt utgangspunkt å starte med å tilby kreditorene oppgjør på 70 % av totalt utestående, dersom du har mulighet til dette.

For at du skal kunne være i forhandlingssituasjon, bør du enten ha et beløp tilgjengelig eller du bør har satt opp budsjett med totale kostnader og inntekter og dermed vet hva du kan tilby kreditor i en månedlig nedbetalingsavtale. 

Har du muligheten til å få et refinansieringslån, som kan innfri alle utestående inkassokrav, få dette på plass før du starter forhandlingene, slik at aksept ved avtale ikke misligholdes. Les mer om denne type refinansieringslån her.

Har du ikke mulighet for å få refinansieringslån med sikkerhet i eiendom, se hva du har av verdier å selge, eventuelt hør med familie om det er mulig med et rimelig lån privat. I enkelte tilfeller kan også arbeidsgiver tilby lån. 

Be alltid om skriftlige bekreftelser fra kreditorer på hva de aksepterer, enten som fullt oppgjør i saken eller hvilke forbehold som måtte ligge til grunn. Bekreftelse må mottas før du betaler dem.

Hvordan betale ned på gjelden når alle utgiftene er høye

HVA MÅ DU GJØRE FØR DU KONTAKTER KREDITORENE?

Det lønner seg å lage en total kravoversikt over all din gjeld hos de ulike kreditorene. Trenger du hjelp til hvordan du finner full oversikt over dine ulike krav og inkassosaker, gå inn her.

Sett opp ditt personlige budsjett med alle inntekter og utgifter, det er mange inkassobyråer som krever dette for å vurdere din henvendelse. Du må huske å sette opp alt av faste utgifter som boutgifter, strøm, lån, forsikringer, sfo, aks og barnehageutgifter, internet, reiseutgifter, mobilutgifter og matutgifter for deg og de du har forsørgeransvar for. Har du andre faste utgifter, som for eksempel medisin eller behandlinger, sett opp disse også. Få gratis personlig budsjettmål av oss.

Finn frem siste års skattemelding og siste 3 måneders lønnsslipper. Dersom du leier bolig, finn frem leiekontrakten. Ha det klart før du kontakter kreditorene eller inkassobyråene dine. Dette er dokumentasjon de som regel vi ha for å besvare henvendelsen din.

Ta så kontakt med kreditorene dine. Send en skriftlig henvendelse først, slik at den blir registrert i systemet. De fleste kreditorer krever uansett skriftlig henvendelse fra deg, en søknad om frafall på renter og omkostninger eller ny nedbetalingsavtale. Vær så konkret du klarer, det er tusen ulike årsaker til at du har havnet i økonomisk uføre, men fatt deg i korthet og forsøk å vær konkret. Når du sender henvendelsen vær tydelig på hva du kan tilby de og når du kan betale, da har kreditor noe konkret å ta stilling til. Øvrige utgifter og inntekten din, ser de i den vedlagte dokumentasjonen din.

Så ringer du de etter noen dager for å få dialogen og forhandlingene ordentlig i gang, og dersom det er noe dokumentasjon du må ettersende, så får du vite dette da og prosessen kan gå raskere.

Ha også i bakhodet at kreditorene i utgangspunktet ønsker fullt oppgjør i saken. Det er allikevel slik at de ønsker heller å få inn noe og dermed kan gi frafall på noe av renter og omkostningene enn å risikere å måtte nedskrive hele gjelden din. Har du mange ulike kreditorer, er det ofte smart å vise til at de alle blir tilbudt samme prosentmessige frafall på mener og omkostninger i tilbudet du gir dem. Dette kan du vise til i din kravsoppstilling for eksempel, de ulike kreditorene du skylder penger og at du har tilbud de samme prosentvise innbetalinger.

FORHANDLINGER MED OG UTEN SIKKERHET​

Det er forskjell på å forhandle på sikrede krav og usikrede krav. Altså krav hvor kreditor enten har sikkerhet for kravet eller ikke.

De kreditorene som sitter med sikrede lån, altså at de har pant for lånet i fast eiendom eller kjøretøy for eksempel, er ikke like villige til å inngå nedskriving av totalgjelden din. Dette da de gjennom namsmannen kan kreve boligen din eller bilen din tvangssolgt for å få dekket utestående krav. I de tilfeller hvor gjelden er høyere enn verdien på det kreditor har sikkerhet i, er de mer villige til å finne en løsning, da de ikke vil få dekket sitt krav ved et tvangssalg uansett.

Har du derimot usikret gjeld og krav, som forbrukslån, kredittkortgjeld, faktureringskort og kjøpskreditter, kan kreditor ta utleggspant i eiendeler da også for å kreve inn kravet ved et tvangssalg. Eier du ikke noe de kan ta utlegg i, så er det større sjanser for å få til en avtale og kunne forhandle med kreditor for å finne en løsning. 

Det er allikevel ikke sånn at alle kreditorene er like villige til å forhandle. Dersom de ser at du har høy inntekt og de kan få etablert lønnstrekk for eksempel, er det ofte kreditor vil vente på å få det etablert før de finner nye løsninger. Dersom kreditor føler at du tilbyr de for lite i forhold til en annen kreditor, kan de også si nei takk til tilbudet ditt, det er derfor vi sier at du skal tilby samme prosentvise innbetaling om du har flere kreditorer.

Det kan være utmattende å ta tak i dette selv, men det viser en velvilje til å gjøre opp. Vår anbefaling er at det er viktig du holder kommunikasjonen med dine kreditorer. Ved for eksempel en søknad til namsmannen om Gjeldssanering, vil dokumentasjon på at du har forsøkt å forhandle med kreditorene være et krav du må vise til.

Trenger du hjelp til å få lån for å starte forhandlingen med kreditorer, ta kontakt med oss. Vi hjelper deg med alle svar og spørsmål og er ingen kostnad for deg som kunde, heller ingen fordyrende mellomledd.

Kontaktskjema