Forbruksgjelden øker – hvordan kan man få orden på økonomien igjen?

Nordmenns forbruksgjeld øker med mange milliarder, stadig fler får inkassovarsler og betalingsanmerkninger og grensen mellom fattig og rik viskes stadig ut.

Dette skjer parallelt med at prisveksten fortsetter oppover sammen med rentene.

Nylige tall fra Gjeldsregisteret viser oss at den rentebærende usikrede gjelden vår har vokst med 3,5 miliarder kroner i bare de siste 8 månedene. Dette er forbrukslån, kredittkortgjeld, kjøpskreditter og faktureringskort som har forfalt. Når man ikke klarer å betale tilbake, starter rentene å løpe og kostnadene vokser raskt. 

Dette i tillegg til at man nå har høyere boliglånstenter fører til at mange ikke klarer å betjene den gjeldsbyrden man har påtatt seg og nå starter man å se effekten av inkassokrav, betalingsanmerkninger og utlegg, både utlegg i bolig og lønnstrekk.

Konsumprisindeksen - KPI - øker
Forbruksgjelden øker og prisene stiger.

HVA KAN DU GJØRE FOR Å BEDRE DIN ØKONOMISKE SITUASJON?

  1. Lag en oversikt
    • Du bør lage deg en totaloversikt over alt av lån, kreditter og utestående inkassovarsler eller regninger du har til forfall, som du kanskje ikke har klart å betale innen fristen. Da vil du ha en oversikt og kan legge neste plan for hvordan å bedre økonomien.

For å finne oversikt over all gjeld og inkassokrav, gå inn her og følg stegene:

2) Refinansiering

Så bør du sette deg ned og se på de ulike rentene på den delen av gjelden som er usikret, den har som regel høy rente og kort løpetid. (Nye forbrukslån kan nå innvilges med maks 5 års løpetid.) Vurder muligheten for å få refinansiert denne gjelden inn i 1 nytt pantelån med bedre betingelser, det må da være sikkerhet i fast eiendom. Dette er også mulig dersom du har inkassogjeld og betalingsanmerkninger.

Les mer om refinansieringslån her:

Lån med betalingsanmerkning og inkasso:

Lån for å samle dyre forbrukslån, kjøpskreditter og kredittkortgjeld:

Lån med 2. pri pant:

Tvangssalg:

Har du fått begjæring om tvangssalg, bør du kontakte oss umiddelbart, slik at vi kan se på løsninger før et eventuelt tvangssalg blir reelt.

3) Budsjett

Sett opp et budsjett. Last ned gratis budsjett for privatøkonomi fra forsiden vår.

Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til å rydde opp i økonomien, eller bare gode råd og veiledning.

Tlf:

907 793 89

E-post: post@gjeldsmeglerennorge.no

Web: www.gjeldsmeglerennorge.no