Gjeldsmegleren Norges FAQ

Ofte stilte spørsmål

Ønsker du å få en oversikt over hva vi i Gjeldsmegleren Norge kan hjelpe deg med? Har du økonomiske problemer du ikke klarer å løse, eller har du mistet oversikten over forbruksgjeld, huslån og regninger? Kan refinansiering av lån være en løsning? Kanskje har du mottatt inkassovarsel og lurer på hva du skal gjøre, eller kanskje lurer du rett og slett på hva ulike begreper eller ord betyr. Sjekk våre ofte stilte spørsmål – eller ta kontakt med oss på tlf. 90 77 93 89 eller post@gjeldsmeglerennorge.no

Gjeldsmegling (gjeldsmekling) er forhandlinger hvor en uavhengig økonomisk rådgiver eller gjeldsmegler skal gjennomfører en forhandling mellom to parter. Partene har motstridende interesser og en gjeldsmegler (gjeldsmekler) har da i oppgave å forsøke å finne en løsning, slik at partene kan inngå en bindende avtale om oppgjør i en sak.

Målet er å finne en ny løsning, som kan aksepteres, enten som fullt oppgjør i en sak med frafall av renter og omkostninger, eventuelt finne en løsning som lengre nedbetalingstid med ny nedbetalingsplan, bedre renter og betingelser. Formålet er å finne en bindende avtale om hvordan gjelden skal gjøres opp. Som regel vil et refinansieringslån være et godt grunnlag for å kunne finne løsninger og ha noe å forhandle med i en slik meglingsprosess. Begge parter må gi og ta.

Vi i Gjeldsmegleren Norge kan hjelpe deg med hele prosessen, fra å få full oversikt over alle krav og utestående, til å innhente refinansieringslån og da gå i forhandlinger med kreditorene dine. 

Ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi deg mer enn gjerne, det er ingen skam å be om hjelp.

Gjeldsmegleren Norge er en frittstående lånemegler og agent for ulike banker. Gjeldsmegleren Norge kan hjelpe deg med råd og veiledning med formål om at du skal få en ordnet økonomi igjen, som du kan leve med. Sitter du i en kaotisk og uoversiktlig økonomisk situasjon, så kan vi hjelpe deg med å innhente alle kravsoversikter, dagens saldoer og sette opp dette for deg, slik at du får en total oversikt.

Gjeldsmegleren Norge innhenter så lånetilbud til deg på refinarnsieringslån med lavere kostnader, slik at du kan klare å betjene din totale gjeld. Her må banken ha sikkerhet i fast eiendom (bolig). Det kan også benyttes medlånetagere og realkausjonister dersom du selv ikke eier bolig. Man kan i enkelte tilfeller også benytte fritidseiendom og hytter som sikkerhet for lånet.

Gjeldsmegleren Norge kan megle for deg på dine krav med kreditorene og inkassobyråene for å få frafall på renter og omkostninger. Formålet med dette er å få redusert totalt lån mot at kreditor aksepterer en akkrodibetaling som fullt oppgjør i en sak, eventuelt at de kan gi frafall på kostnader ved å motta hovedstol.

Ja. De fleste konsultasjoner kan foretas på telefon, men har du behov for det, så vil vi selvsagt møte deg personlig.

E-postadressen vår er: post@gjeldsmeglerennorge.no

Du kan også benytte kontaktskjemaet på Kontakt oss-siden.

Du kan nå oss i Gjeldsmegleren på telefon:  90 77 93 89

Nei, Gjeldsmegleren Norge er IKKE en bank. Vi låner ikke ut penger, men vi kan hjelpe deg med å innhente lånetilbud til deg i våre samarbeidende banker. Vi er ingen kostnad og heller ingen fordyrende mellomledd.

Det som da er fordelen din, er at du får vurdering fra flere banker og vi skreddersyr søknaden for deg, og megler med bankene for å få best mulig tilbud til deg. Vi setter i den forbindelse også opp total kravoversikt for deg, innhenter alle krav fra ulike kreditorer og lager en full oversikt over alle dine krav og utestående.

Når et lånetilbud fra banken er på plass, starter vi forhandlingene med kreditorene dine, for å se hva vi kan få til av akkordbetalinger og fradrag på renter og gebyrer. Vi er det for deg hele veien med råd og hjelp, fra A-Å. Få hjelp nå.

Nei, du kan ikke låne penger hos oss. Men vi kan hjelpe deg med å innhente lånetilbud til deg hos en av våre samarbeidende banker.

Det er ulike grunner til at du kan havne i en situasjon hvor du får inkassokrav. Kanskje har du glemt regningen? Eller kanskje du rett og slett ikke har hatt penger til å betale den til forfall. Uansett, har du en regning som har gått til inkasso, er det lurt å ta tak i det så raskt som mulig, for å unngå ytterligere avgifter og høye renter.

De fleste inkassobyrå har nettside hvor du kan logge deg inn med fødsels- og personnummer og bankId for å se kravet ditt. 

Du bør så ta kontakt med inkassobyrået som har sendt deg inkassovarsel raskest mulig. Det kan være du kan få utsettelse på betaling, du kan muligens få delt opp kravet eller at du kan få en ny nedbetalingsplan å forholde deg til. Det beste er å ta tak i saken med en gang og forsøke å finne en løsning med inkassobyrået.

For å få en oversikt over hvilke registrerte inkassosaker du har kan du ta en kredittsjekk av deg selv gratis, hos for eksempel Experian og Bisnode.

Da vil du få ut en rapport som viser de stedene (hvilke inkassobyrå) du har registrerte inkassokrav hos. Logg deg enten inn på hvert enkelt inkassobyrås nettside for å finne dagens saldo på dine krav, eller kontakt inkassobyråene for å få tilsendt total kravoversikt med dagens saldoer på alle dine krav.

Mange som har havnet i økonomisk uføre over tid, har ikke full oversikt over alle kreditorer, inkassosaker og lånegivere. Det som da er steg 1 er: Se på siste års skattemelding på www.altinn.no.

Logg deg på Gjeldsregisteret.com å ta en utskrift, så skal du få oppdatert oversikt over alle usikrede lån, de lån med sikkerhet står i skattemeldingen din.

Ta en gratis kredittsjekk av deg selv.

Eier du eiendom og mistenker at du har utlegg i bolig, ta en utskrift av Grunnboksutskrift hos Statens Kartverk.

Et forbrukslån er et lån du kan ta opp, uten å stille sikkerhet i eiendelen. Et forbrukslån har som regel høye renter og kort løpetid.

Utleggspant:

En utleggspant er et krav som er til tvangsinndragning. Da kan det bli tatt utleggspant i dine eiendeler. Dette gir kravshaver en mulighet til å få dekket ubetalte krav.

Utleggspant er altså en sikkerhet for et pengekrav som etableres av myndighetenes bistand.

Utleggsforretning:

Dersom noen du skylder penger krever at dette blir gjort opp, kan kravet behandles av namsmannen. Det er det som kalles utleggsforretning. Utleggsforretning kan føre til at det kan tas pant i dine eiendeler eller at det kan etableres trekk i lønnen din (lønnstrekk) til kravet er gjort opp i sin helhet. Du kan finne mer informasjon om utleggspant og utleggsforretning på politiets nettsider.

Se også om det er tatt utlegg i din bolig hos Statens Kartverk: https://www.kartverket.no/eiendom

Når en namsmann mottar en sak til innkrevning, går namsmannen gjennom alle varsler som er sendt ut til deg. De ser på alt av dokumentasjon som finnes i saken og ser på om de juridiske retningslinjene er fulgt. Det skal være sendt faktura, inkassovarsel, betalingsoppfordring og du skal ha blitt varslet om at det vil bli tatt utlegg.

 

Dersom du skylder penger og du ikke gjør opp for deg, så kan namsmannen tvangsinndrive pengekrav og faktura som ikke betales frivillig.

Ja, en kreditor som du skylder penger kan be om en kjennelse fra tingretten og be om arrest i middler som måtte stå på din konto. Når tingretten har avsagt sin kjennelse, vil saken gå over til namsmannen som da kan utføre vedtaket ved å sperre din konto. Dette trenger ikke å bli varslet deg på forhånd, men kan altså skje når en kjennelse finner sted.

Lønnstrekk betyr at det trekkes fra et beløp på lønnen din før den utbetales. Lønnstrekk kan være for eksempel at du har gitt arbeidsgiver lov, inngått en avtale med arbeidsgiver om at det skal trekkes penger fra din lønn – for eksempel for lunsjavtale på jobben, det kan være for fagforeningskontogent o.l.

Lønnstrekk kan også være pålegg som tvangstrekk og det kan være trekk fra offentlig myndighet, Statens innkrevingssentral eller NAV.

For å stoppe lønnstrekk, må du gjøre opp utestående pengekrav. Dette kan gjøres ved at du enten inngår en nedbetalingsavtale med kreditor, eller at du løser inn kravet. I de fleste tilfeller trenger man da en finansiell løsning, som et refinansieringslån. Du kan få lån til å løse inn denne type inkassokrav eller utlegg ved å stille sikkerhet i bolig. Les mer om lån med betalingsanmerkning.

Du kan logge deg inn på www.gjeldsregisteret.com for å finne en oversikt over alle dine usikrede lån og kreditter.

Refinansiering er å samle ulike lån inn i et nytt lån. Formålet med å refinansiere er at det nye lånet skal gi deg bedre betingelser enn det du i dag har, som for eksempel at du får lavere renter, mindre gebyrer, bedre økonomi og likviditet fordi du får lengre løpetid på det nye lånet.

Det er også ofte veldig uoversiktlig å ha mange lån ulike steder, samt at lån som forbrukslån og kredittkortgjeld har ofte svært høy rente og kort løpetid. Er du i en slik situasjon, så kan vi hjelpe deg med å innhente tilbud på refinansieringslån med gode betingelser.

Les mer om refinansiering.

Refinansiering betyr å finansiere noe på nytt. Refinansiering betyr enten å slå sammen lån eller å samle flere ulike smålån inn i ett større lån. Det kan også bety å utvide boliglånet ditt, ved at du for eksempel låner opp.

Dersom du har krav som ikke er oppgjort og det har blitt etablert utleggspant i for eiendommen din, kan din bolig  bli begjært tvangssolgt. Et tvangssalg av eiendom er altså et salg hvor tingretten står for salget ved hjelp av en medhjelper som oppnevnes av domstolen. En medhjelper er en advokat eller en eiendomsmegler som står for salgsprosessen.

En Gjeldsordning skal gi privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer muligheten  til å få kontroll på sin økonomi. En gjeldsordning er en avtale mellom deg og dine ulike kreditorer på hvordan du kan betale ned mest mulig av gjelden din i en begrenset avtalt  tidsperiode. Som regel benyttes en 5 års periode, som oftest mot å få slettet restgjelden.

Får du innvilget en gjeldsordning, må du leve veldig sparsommelig. Etter at utgifter til bo- og livsopphold er betalt, må du bruke resten av pengene dine til å betale ned på din gjeld.

En Gjeldsordning får du kun 1 gang i løpet av livet (som hovedregel). Mest mulig av gjelden din skal nedbetales gjennom gjeldsordningen. Har du dyre og kostbare eiendeler som ikke er nødvendige for å leve, må disse selges. Bilen kun beholdes hvis du er avhengig av den i jobben din, eller har nedsatt funksjonsevne og derfor trenger den. Bilen må være av beskjeden standard, du kan ikke beholde en såkalt luksusbil. Boligen din må også være av enkel standard. En dyr bolig må selges, og byttes med en rimeligere bolig.

Hver sak vurderes individuelt og beløpet avgjøres fra sak til sak. Dine øvrige inntekter går til boutgifter og til  kreditorene. Med gjeldsordningen kan du i enkelte tilfeller få nedsettelse av renter og avdrag, reduksjon av lånet/ kravet, men det er ingen garanti for dette.

  • Du må etter beste evne ha forsøkt på å løse problemene på egen hånd, eller søkt hjelp for dette, helst i kommunen du bor i eller hos en gjeldsrådgiver som Gjeldsmegleren Norge
  • Du må anses å være i varig ute av stand til å betale din utestående gjeld.
  • Du må som hovedregel ikke ha hatt gjeldsordning tidligere.
  • Det må ikke virke støtende på andre skyldnere eller samfunnet for øvrig at gjeldsforhandlinger åpnes.

Les mer utfyllende om regler for å kunne søke gjeldsordning.

 

Gjeldsregisteret er en total oversikt over all usikret gjeld som forbrukslån, kredittkort og kjøpskreditter. Gjeldsregisteret ble opprettet for å forebygge opptaket av usikret gjeld og for å forhindre betalingsproblemer.

Alle bankene i Norge har tilgang til gjeldsregisteret og vil benytte dette i en eventuell kredittvurdering av deg når du søker om lån. Den faktiske saldoen du har trukket opp på dine kredittkort vil bli vurdert, men banken hensyntas og beregner også hele den innvilgede kredittramme du måtte ha. Skal du søke lån, kan ubenyttede kredittrammer være til hinder for et nytt ønsket lånebeløp. I en lånesøker situasjon, bør du derfor si opp ubrukte kredittkort og kjøpskreditter.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Som regel vil det lønne seg og det heter seg at du også skal ha forsøkt å løse gjeldsproblemet på annen måte, før du søker om en Gjeldsordning.

Det vil være andre alternativer som er langt bedre og som igjen vil gi deg kontrollen over din økonomi samtidig som det vil gi deg mer økonomisk frihet. Gjeldsordning er siste utvei, ta kontakt med Gjeldsmegleren Norge, så skal vi hjelpe deg med mulige andre alternativer.

En betalingsanmerkning skal slettes med en gang kravet er gjort opp i sin helhet.

En realkausjonist er en person som gir banken sikkerhet i sin bolig for et lån som tilhører deg. Dette er en garanti for at du som lånetaker betaler ditt lån. Dersom lånet ditt ikke vil bli betalt, er realkausjonisten ansvarlig for å betale tilbake den delen av lånet som han eller hun har stilt sikkert for.

Dersom du selv enten ikke har nok sikkerhet innenfor boliglånjsforskriftens regler å stille i din egen bolig 

Eller at du ikke eier bolig, så kan man benytte en realkausjonist som da vil garantere med sikkerhet i sin egen bolig for at du skal betale lånet ditt.

Ja, en realkausjonist kan være pensjonist.

En medlåntager er en person som er solidarisk ansvarlig på lik linje med deg for at lånet skal bli betjent.

Dette gir banken en sikkerhet for at det er flere som er like ansvarlig for å betjene lånet. 

Veldig ofte ønsker bankene også at den som stiller sikkert også er medlåntager, dette da det gir større ansvar for lånet enn om man kun stiller kausjon.

Ja, det kan du, dette da det er inntektene og utgiftene totalt som bestemmer hvor mye som kan betjenes i lån. Det er da viktig at medlåntaker forstår ansvaret det vil innebære. Medlåntaker er solidarisk ansvarlig for betjeningen av lånet.

Et skiifteutlegg stiftes av tingretten i forbindelse med skifteoppgjør.

Namsutlegg er utlegg stiftet av namsmyndigheten i forbindelse med inndragning av et forfalt krav.

Det er veldig slitsomt å leve i et økonomisk kaos, og mange orker ikke eller klarer ikke å ta tak i situasjonen selv. Da er det fint å kunne kontakte Gjeldsmegleren Norge  som da vil ta tak for deg. Vi vil se på hva som er mulig å finne av gode løsninger for å bedre din økonomi. Vi ser på løsninger 

og fokuserer ikke på årsakene til at du havnet i en økonomisk krise.

Noen ganger er det heller ikke så mye som skal til for å havne i økonomisk uføre. Gjeldsmegleren Norge vil da kunne lage oversikter for deg, over alt du skylder og alle inkassokrav og eventuelle utlegg. Vi innhenter totale kravsoversikter og du får da dagens saldo. Så vil vi fokusere på hvilke løsninger som er mulige for deg i din situasjon, slik at vi kan bedre og helt friskmelde din økonomi. Vårt formål er at du skal gjenvinne kontrollen over økonomien din.

I de fleste tilfeller vil det også forsøkes å få til et omstartslån og da gjerne i forbindelse med gjeldsmegling. Dette betyr at vi forhandler på kravene dine hos de ulike kreditorene, til det beste for deg. Vi er der fra A-Å i hele prosessen, og vi er heller ikke et fordyrende mellomledd eller kostnad for deg.

av innhold