Euro i vaskemaskin - Hva er hvitvasking av penger og KYC - Gjeldsmegleren

Anti-hvitvasking og kundeerklæring

Hvorfor stiller bankene så mange spørsmål? Bankene har en undersøkelsesplikt overfor samfunnet, da det kan få alvorlige konsekvenser for både Norges økonomi og internasjonal økonomi dersom hvitvasking ikke stanses. Det er også en rekke andre bransjer som omfattes av loven om hvitvasking og terrorfinansiering. 

LES MER >