Euro i vaskemaskin - Hva er hvitvasking av penger og KYC - Gjeldsmegleren

Anti-hvitvasking og kundeerklæring

Hvorfor stiller bankene så mange spørsmål? Bankene har en undersøkelsesplikt overfor samfunnet, da det kan få alvorlige konsekvenser for både Norges økonomi og internasjonal økonomi dersom hvitvasking ikke stanses. Det er også en rekke andre bransjer som omfattes av loven om hvitvasking og terrorfinansiering. 

LES MER >

Økonomien forandrer seg gjennom ulike livsfaser - Gjeldsmegleren

Økonomi i ulike livsfaser

Økonomien endrer seg ofte flere ganger gjennom livet. Hvordan påvirker dette deg og hva er viktig å tenke på? Gjennom livets mange faser er

LES MER >