Anti-hvitvasking og kundeerklæring

Bankene har et viktig samfunnsansvar, og det er å bidra i arbeidet mot hvitvasking, terrorfinansiering og ID-tyveri.

Bankene tar jobben med å bekjempe hvitvasking av penger med det største alvor, og derfor må du som kunde i banken – eller blivende kunde i banken – skrive under på en kundeerklæring, et anti-hvitvaskingsskjema

Hva er hvitvasking?

Hvitvasking er å gjøre om utbytter og penger som stammer fra straffbare og kriminelle handlinger gjennom å skjule og dekke til verdiene fra hvor de kommer fra.

Dette kan for eksempel være penger som er tilegnet gjennom narkotikakriminalitet, skatteunndragelse, våpensmugling, ransutbytte, korrupsjon, underslag og menneskehandel.

De kriminelle forsøker å bringe penger som er ulovlig tilegnet inn i den lovlige økonomien, slik at de kan benyttes. Målet er at det skal se ut som at pengene er tjent på lovlig vis. Dette kalles hvitvasking.

Hvorfor stiller bankene så mange spørsmål?

KYC - Know Your Customer - Gjeldsmegleren Norge
Anti-hvitvasking og KYC – Know Your Customer – Gjeldsmegleren Norge

Bankene har en undersøkelsesplikt overfor samfunnet, da det kan få alvorlige konsekvenser for både Norges økonomi og internasjonal økonomi dersom hvitvasking ikke stanses. Det er også en rekke andre bransjer som omfattes av loven om hvitvasking og terrorfinansiering

Dersom hvitvaskingen ikke stoppes, vil det gå utover alle som tjener penger, og som skatter til staten på lovlig vis. Bankene er pliktige til å avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, og stiller dermed deg som kunde en del spørsmål.

Dette er spørsmål du som kunde svarer på i det de kaller “kundeerklæring” eller “AHV-skjema”, altså et antihvitvaskingsskjema. Banken plikter altså å “kjenne til deg som kunde”. Du svarer på disse spørsmålene og skal være ærlig i dine svar.

Kjenn din kunde-prinsippet og KYC

På engelsk (og også her til lands) blir dette omtalt som “KYC”, som er forkortelse for “Know Your Customer».

Bankene er altså pliktige til å kjenne sine kunder for å kunne gjøre en så korrekt som mulig risikovurdering. Mange kunder synes hvitvaskingsloven kan oppleves som veldig generell og vag, men det viktige er å besvare spørsmålene så riktig du klarer og ikke holde tilbake informasjon.

Du som privatkunde må oppgi ulike opplysninger og dokumentasjon før banken kan etablere et kundeforhold med deg.

Hva kundeerklæringen, antihvitvaskingsskjema eller KYC for privatpersoner inneholder kan du se i listen under bildet.

Know Your Customer - kjenn din bankkunde - Gjeldsmegleren Norge
Know Your Customer – kjenn din bankkunde. Viktige grep bankene tar for å hindre hvitvasking av penger og økonomisk kriminalitet.

Hva må banken innhente under en KYC?

  • Fullt navn.
  • Fødselsnummer/personnummer, eventuelt D-nummer.
  • Adresse.
  • Din identitet må bekreftes med gyldig legitimasjon (Gyldig pass eller BankID).
  • Har du realkausjonister eller medlånetager, må samme informasjon og dokumentasjon innhentes for disse.
  • Reell rettighetshaver, om det finnes.
  • Om du eller personer som handler på vegne av deg er gitt disposisjonsrett eller reell rettighetshaver er en Politisk Eksponert Person (PEP). Banken er pålagt å følge godt med på personer med høytstående stillinger eller verv, politiske verv eller om man innehar andre posisjoner som er ansett som en risikogruppe når det gjelder hvitvasking.
  • Kundeforholdets formål og art.
  • Din økonomi og dine transaksjoner: Alle banker er pålagt å skulle ha god kunnskap om sine kunder. Bankene er derfor pålagt å innhente informasjon om dine inntekter, hvor de kommer fra (om det  for eksempel er arbeidslønn eller trygd, om du kommer til å gjennomføre utenlandstransaksjoner, og om du kommer til å ha store bankinnskudd eller kontantinnskudd. 
  • Bankene kan også spørre deg om årsaken til transaksjonene som måtte avvike fra det som ville være å anse som et vanlig transaksjonsmønster for deg. Det er ikke for at banken skal mistenkeliggjøre deg eller at noe er galt, men det rett og slett en plikt til å følge opp og kjenne kundene sine. Som regel er det en helt naturlig årsak, man kan ha fått arv og gjort et større innskudd, man kan sende over et fast beløp utenlands til familiemedlemmer osv. Midlenes opprinnelse kan da dokumenteres og det vil ikke være noen problemer for deg.

Dersom du ikke ønsker å oppgi disse opplysningene til banken, eller legitimere deg, vil det ikke kunne etableres et kundeforhold.

Når det gjelder innhenting av inntektsopplysninger og skattemelding, så gjøres dette som oftest digitalt, via at du besvarer en Samtykkebasert lånesøknad som signeres med BankID, da innhenter banken det meste de trenger selv.

Andre opplysninger banken trenger for å vurdere lånesøknad fra deg og hvorfor, kan du lese mer om her.